Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Sammen bevarer vi verdens dyr

Noe av det viktigste vi gjør i Dyreparken er å arbeide for å bevare verdens dyrearter. Dyreparken driver et utstrakt arbeid for bevaring, både med dyrene i Dyreparken, men også i naturen.

Orangutang, Dyr
Bevaring

Verdens dyr forsvinner

Det finnes et helt fantastisk mangfold av liv på jorda; alt fra små insekter i alle farger og fasonger til hvaler på flere hundre tonn. Dessverre er det mange av disse artene som er truet og står i fare for å forsvinne.

Engasjement for dyr

Dyreparken ønsker å øke kunnskapen og interessen for dyr og naturen. Dette gjøres blant annet ved undervisning og formidling.

Lær mer om Bevaring av dyr

Dyr i bevaringsprogram

Målet med bevaringsprogrammer i dyreparker er å ha en sunn bestand som en reserve for fremtiden. Dersom det er nødvendig for artens overlevelse kan dyr fra dyreparker settes ut i naturen. Her er en oversikt over dyreartene i Dyreparken som er med i internasjonale bevaringsprogrammer.

Visste du at vi har eget bevaringshus?

Damfrosk

Sammen med Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder (UiA) og Miljødirektoratet jobber Dyreparken for å bevare damfrosken som er Norges mest utrydningstruede dyreart. Det gjøres flere tiltak for å redde arten i Norge, blant annet avl av damfrosk i Dyreparken. Voksne frosker tas inn i avlsstasjonen i Parken hvor de formerer seg under kontrollerte forhold, for så å bli satt ut i naturen igjen. Ungene settes ut som rumpetroll eller småfrosk i dammene for å øke bestanden.

Lær mer om damfroskprosjektet her.

Samarbeid og medlemskap

WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond er en global miljøorganisasjon som arbeider for at mennesker skal leve i harmoni med naturen, og for at ingen flere dyrearter skal dø ut. Vi samarbeider om å sette fokus på dyr som er truet av klimaendringer, for eksempel gepard og rødpanda.

Les mer om WWF

Regnskogfondet

Regnskogfondet er en norsk organisasjon som ble stiftet i 1989. De jobber for å redde regnskogen, og er blant de beste i verden på akkurat det. Regnskogfondet jobber blant annet med å bevare regnskogen på Borneo og Sumatra, som er områdene orangutangene lever i.

Les mer om Regnskogfondet

EAZA og WAZA

Dyreparken er medlem av internasjonale dyreparkforeninger som driver bevaringsprogrammer på mange forskjellige dyrearter. Vårt store fokus på bevaring av dyr gjør oss engasjert for miljøvern og bærekraftig utvikling.

Les mer om EAZA

Les mer om WAZA

Dette kan du gjøre for å bidra

Man kan føle seg litt hjelpeløs og liten når man tenker på de store globale problemene med miljø og bevaring av dyr. Men det finnes faktisk mange ting enkeltmennesker kan gjøre som hjelper mer enn du tror, både her hjemme og på ferie.

bevaring-dyr
Tilegne deg kunnskap

Lær mer om dyr og natur

Ta vare på naturen

Plukke og resirkulere søppel

Vær engasjert

Meld deg inn i en naturvernorganisasjon

dyr-bevaring-sinei
Noe å tenke over

Tips og oppfordringer når du er på ferie

Si nei takk til å holde eller klappe eksotiske dyr som aper eller tigere når du er på ferie (disse dyrene er ofte hentet direkte fra naturen og lever under svært dårlige forhold).