Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Velkommen til oss!

Destinasjon Dyreparken

Dyreparken er en komplett destinasjon med et bredt opplevelsestilbud, to parker og syv ulike overnattingskonsepter. Gjennom årenes løp har Dyreparken utviklet seg til å bli Norges største familieattraksjon, og har over 1 million besøkende årlig.

Selskaper

Dyreparken Utvikling AS

Kristiansand Dyrepark AS

Dyreparken Overnatting AS

En destinasjon - to parker!

Sju overnattingskonsepter:

Åpenhetsloven

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmennhetens tilgang på informasjon vedrørende disse forholdene, og hvordan virksomheter håndterer dem.

Åpenhetsloven

Besøk Dyrepaken du også!

Antall besøkende gjester

Dyreparken vokser stadig, og flere gjester besøker Parken.

Rekordår: I 2021 ble det satt ny besøksrekord med over 1,1 millioner besøkende i Dyreparken.

Besøkstall gjennom tidene

Rødpanda
Hva gjør Dyreparken?

Bevaring av dyr

Det viktigste vi gjør i Dyreparken er å arbeide for å bevare verdens dyrearter. Dyreparken driver et utstrakt arbeid for bevaring, både med dyrene i Dyreparken, men også i naturen.

Lær mer om bevaring og vår rolle som dyrepark