Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Europeisk oter
Nordisk Villmark

Europeisk oter

Oteren er en kjempegod svømmer, og kan dykke i opp til fem minutter og svømme 400 m under vann uten å puste.

Livet i vann

Otere er semi-akvatiske. Det betyr at de lever både i vann og på land. Otere er akrobatiske i vannet og godt tilpasset det området de lever. De har en vannfast pels, svømmehud mellom tærne og stive værhår. De har stive værhår for å kunne føle strømmene fra byttet som beveger seg i vannet. Pelsen er vannfast fordi oteren gnir den inn med olje som kommer fra en kjertel. Oljen gjør at vannet preller av. Den har også underull som gjør at vannet ikke når inn til huden og får avkjølt oteren.

Otere er veldig gode til å svømme. De bruker de korte bakbeina og halen til å svømme. Et dykk varer som regel ikke mer enn et minutt, men otere kan dykke i opptil fem minutter og svømme 400 m under vann uten å puste. Før otere dykker lukker de ørene og neseåpningen.

Hiet til oteren

Hiet til oteren er i nærheten av vannet, ofte i en hule eller trerot. Åpningen ligger gjerne under vann så oteren kan komme seg inn i hiet uten å bli sett. Hanner og hunner er bare sammen i paringstiden som normalt er på våren. Etter to måneders drektighetstid får oteren gjerne 2-3 unger i april-mai. Ungene er blinde ved fødselen og veier ca 130 gram. De åpner øynene etter en måned og forlater hiet og begynner å svømme etter to måneder. Ungene lever sammen med moren i rundt ett år.

OTERANATOMI

Bevaring

I verden er europeisk oter klassifisert som nær truet av IUCN. I Norge var oteren tidligere klassifisert som sårbar av Artsdatabanken, men i 2021 ble den flyttet til til kategorien “ikke truet” på rødlista. Grunner til at oteren tidligere var truet var at den ble jaktet på for pels, for å beskytte fisket og som en sport. I tillegg har vannforurensning og tap av leveområdene truet bestanden av otere. Miljøgifter konsentreres i fisk som oteren spiser og dette påvirker oterens helse.

Les mer på Artsdatabanken

Visste du at ...

Otere spiser mye fisk og de liker best at maten er fersk.

Den viktigste måten å kommunisere på for otere er gjennom luktmarkeringer.

Oter

Det er oter i hele Norge, men flest lever på kysten fra Midt-Norge og nordover i landet.

Lær mer

Art Lutra lutra
Engelsk European Otter
Utbredelse Europa og Asia
Leveområde Vann (både ferskvann og saltvann)
Føde Fisk, kreps, krabber, frosker og små pattedyr
Vekt 5-14 kg 
Levealder Opptil 22 år 
Halelengde 33-50 cm
Drektighetstid 60-70 dager
Antall unger 2-3
Status Nær truet (IUCN Red List)

Ikke truet (Norges Rødliste)

Rike Dyreriket Animalia
Rekke Ryggstrengdyr Chordata
Klasse Pattedyr Mammalia
Orden Rovdyr Carnivora
Familie Mårdyr Mustelidae
Slekt Otere Lutra
Art Europeisk oter Lutra lutra

Andre opplevelser

I Dyreparken finnes det en rekke opplevelser. Det er så mange at det kan være vanskelig å få med seg alle.