Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Undervisning

Dyreparken tilbyr undervisning og opplevelser med dyr til skoleklasser i alle aldersgrupper. Bli med på en annerledes skoledag i Dyreparken!

De ulike undervisningsoppleggene

Elg

Dyrene

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: 1. – 2. trinn.

Orangutang, Dyr

Regnskogen

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: 3.-10. trinn og VG 1

Biologi

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: VG1.

Gepard

Undervisning: Gepard

Undervisningsopplegg om gepard:

Vi har samlet et knippe fascinerende fakta om geparden, samt noen helt enkle oppgaver knyttet til læreplan i naturfag for skoleklasser.

Aper

Undervisning for barnehager

Det er mulig for barnehager å få en guidet tur i Dyreparken. Vi besøker Kutoppen eller Barnas Afrika hvor barna får nærkontakt med husdyr som geiter, kuer, hester, griser og kaniner.

Lavlandstapir

Undervisning for 1. - 2. trinn

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegn på de ulike dyregruppene. Elevene observerer levende dyr, slangeskinn, egg og hodeskaller for å finne ut hva som kjennetegner dette dyret og hvorfor dyrene ser ut som de gjør. Elevene er med på å sette opp en enkel næringskjede.

Undervisning for 3. - 4. trinn

Vi tar for oss noen av dyrene i Dyreparken og ser på hva de trenger for å ha det bra. Vi besøker Kutoppen eller Barnas Afrika hvor barna får nærkontakt med husdyr som geiter, kuer, hester, griser og kaniner. Vi snakker om hvordan vi best kan ta vare på kjæledyrene våre.

Undervisning for 5. - 7. trinn

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegnene på de ulike dyregruppene. Elevene observerer utvendige likheter og ulikheter hos dyregruppene. Vi snakker om hvordan dyr deles inn i grupper. Vi ser på dyrenes tilpasninger, levevis og evolusjon. Her er det også mulig å velge bare en dyregruppe.

Insekter

Undervisning for 8. - 10. trinn

Møt i livet i en tropisk regnskog. Vi ser på regnskogens beliggenhet, klima, plante- og dyreliv. Her finner man blant annet fugler, aper, krypdyr og insekter. Vi studerer regnskogens økosystem og mangfoldet av dyr og planter. Hvordan har dyr, planter og urbefolkningen tilpasset seg dette miljøet, et liv i konstant varme?

Fjellrev

Undervisning for VG 1

Vi tar utgangspunkt i den utrydningstruede sibirske tigeren for å vise hvordan dyreparker arbeider med utrydningstruede dyr. Elevene presenteres for IUCNs rødliste over utrydningstruede dyr. Vi diskuterer hvilke faktorer som påvirker at en art er truet.  Og er det så farlig om noen arter forsvinner?  Etter undervisningen vil elevene få utdelt oppgaver om utrydningstruede dyr som gjøres i Dyreparken.