Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpner igjen 1. april

Handlekurv
Bli med på en annerledes skoledag i Dyreparken!

Undervisning

Dyreparken tilbyr undervisning og opplevelser med dyr til skoleklasser i alle aldersgrupper.

Ringhalelemur
Hvorfor undervisning?

Spennende og lærerikt!

Nærkontakten som elevene får med dyr under et undervisningsopplegg i Dyreparken er læremessig svært verdifull. Effekter som skinn, hodeskalle og levende dyr gjør undervisningen spennende og annerledes enn den elevene opplever på skolen.

Undervisning for barnehager

Dyreparken vil gjerne guide barnehager rundt i Dyreparken. Vi besøker KuToppen eller Barnas Afrika hvor barn kan få nærkontakt med husdyr som geiter, kuer, hester, griser og kaniner.

Høres det interessant og gøy ut?

Les mer og kontakt oss her

Lavlandstapir

Undervisning for 1. - 2. trinn

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegn på de ulike dyregruppene. Elevene observerer levende dyr, slangeskinn, egg og hodeskaller for å finne ut hva som kjennetegner dette dyret og hvorfor dyrene ser ut som de gjør. Elevene er med på å sette opp en enkel næringskjede.

Les mer og kontakt oss her

Undervisning for 3. - 4. trinn

Vi tar for oss noen av dyrene i Dyreparken og ser på hva de trenger for å ha det bra. Vi besøker Kutoppen eller Barnas Afrika hvor barna får nærkontakt med husdyr som geiter, kuer, hester, griser og kaniner. Vi snakker om hvordan vi best kan ta vare på kjæledyrene våre.

Les mer og kontakt oss her

Undervisning for 5. - 7. trinn

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegnene på de ulike dyregruppene. Elevene observerer utvendige likheter og ulikheter hos dyregruppene. Vi snakker om hvordan dyr deles inn i grupper. Vi ser på dyrenes tilpasninger, levevis og evolusjon. Her er det også mulig å velge bare en dyregruppe.

Les mer og kontakt oss her

Insekter

Undervisning for 8. - 10. trinn

Møt i livet i en tropisk regnskog. Vi ser på regnskogens beliggenhet, klima, plante- og dyreliv. Her finner man blant annet fugler, aper, krypdyr og insekter. Vi studerer regnskogens økosystem og mangfoldet av dyr og planter. Hvordan har dyr, planter og urbefolkningen tilpasset seg dette miljøet, et liv i konstant varme?

Les mer og kontakt oss her

Fjellrev

Undervisning for VG 1

Vi tar utgangspunkt i den utrydningstruede sibirske tigeren for å vise hvordan dyreparker arbeider med utrydningstruede dyr. Elevene presenteres for IUCNs rødliste over utrydningstruede dyr. Vi diskuterer hvilke faktorer som påvirker at en art er truet.  Og er det så farlig om noen arter forsvinner?  Etter undervisningen vil elevene få utdelt oppgaver om utrydningstruede dyr som gjøres i Dyreparken.

Les mer og kontakt oss her

Naturfag

Velg mellom flere ulike emner i læreplanene

Det finnes emner som passer for grunnskolen og den videregående skole.

Nivået på undervisningen tilpasses elevenes alder og kjennskap til emnet.

Det er laget undervisningsmateriale som kan brukes før, under og etter besøket i Dyreparken. Undervisningen i Dyreparken kan brukes som en del av naturfag- eller biologiundervisningen.

Lær mer om blant annet...

1.-7. trinn

Digital undervisning

Få besøk av Dyreparken i klasserommet og lær om dyrenes egenskaper. Undervisningen er tilpasset læreplanen i naturfag, og passer for 1.-7. trinn.

Les mer