Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Ulv
Nordisk Villmark

Ulv

Ulv er et av de store rovdyrene vi har i Norge. Ulvene lever i flokk og har god utholdenhet når de jakter. I Skandinavia spiser ulven mest elg.

Flokkdyr

Ulven er en sosial art som lever i flokk. Flokken består av et par og ungene deres, og er normalt på mellom fem og tolv ulver. Det er en veldig streng rangordning mellom ulvene. Kroppsspråket til ulven viser hvor på rangstigen den befinner seg.

Paringstiden er i februar til mars og valpene kommer i mai. Ungene fødes i et hi som foreldrene graver ut. Når ungene blir født er de blinde og døve og avhengige av moren. Resten av flokken hjelper til med å passe ulveungene og tar med mat til hiet. De unge ulvene forlater vanligvis flokken når de er ett til to år gamle. De kan vandre svært langt fra området de ble født for å finne en partner.

 Jegere med god utholdenhet

Ulver jakter på store dyr, for eksempel elg og rådyr, men mindre dyr som hare og fugler står også på menyen. Når de jager sammen i flokk kan de også ta elg. Ulvene i Skandinavia spiser for det meste elg. Byttedyret kan veie opptil ti ganger så mye som ulven. Ulver har god luktesans og hørsel som hjelper dem å oppdage byttet. De er ikke så raske, men veldig utholdende. Ulvene jakter ved å forfølge byttet og på den måten utmatte det. De velger ut det svakeste byttedyret og kan forfølge det i lang tid. Ulver kan løpe hele 60 km i løpet av en dags jakt. Når byttet er fanget fordeles maten mellom ulvene i flokken etter rangordningen. De spiser godt og det kan gå flere dager før neste måltid.

Kritisk truet i Norge

Ulven er klassifisert som en kritisk truet art i Norge. Den er hovedsakelig truet fordi den jaktes på av mennesker. I tillegg er mangel på byttedyr og leveområder en trussel for ulven.

På midten av 1900-tallet var ulven det nesten ingen ulver igjen i Norge. For å unngå at arten ble helt utryddet, har den vært totalfredet i Norge siden 1973.

Vinteren 2021-2021 var det 51-52 ulver i Norge, i tillegg var det 74-77 ulv som holdt til i både Norge og Sverige (rovdata.no).

Ulvene i Dyreparken er med i et europeisk avlsprogram. Vi ønsker å holde en sunn bestand av ulver i dyreparkene som en reserve for fremtiden.

 

Les mer på norsk rødliste

 

Visste du at ...

Ulver bruker halen og ansiktet til å kommunisere. De «snakker» også sammen ved hjelp av lukt og lyd.

Ulveul kan høres på over 10 km avstand. Det gjør at ulveflokken kan holde seg langt borte fra hverandre, men likevel kommunisere med hverandre.

Ulveflokken samarbeider når de jakter og forsvarer flokkens revir sammen. Reviret markeres med lukt.

Lær mer

Art Canis lupus
Engelsk Grey wolf
Utbredelse Øst-Europa, Skandinavia, Asia og Nord-Amerika
Leveområde Skog, fjellskog og fjellet
Føde Hjortedyr, rev, hare, smågnagere og fugler
Vekt 30-60 kg
Levealder Opptil 10 år
Drektighetstid Ca 9 uker
Antall unger 2-10
Status Verden: Ikke truet (IUCN Red List)

Norge: Kritisk truet (Norsk rødliste)

Rike Dyreriket Animalia
Rekke Ryggstrengdyr Chordata
Klasse Pattedyr Mammalia
Orden Rovdyr Carnivora
Familie Hundefamilien Canidae
Slekt Hundeslekten Canis
Art Ulv Canis lupus
En unik opplevelse i Nordisk Villmark

Dyrepresentasjon av ulv

Det er dyrepresentasjon av ulv i Nordisk Villmark nesten hver lørdag utenfor sommerferien, der du kan høre en dyrepasser fortelle om ulvene.

Les mer

Andre opplevelser

I Dyreparken finnes det en rekke opplevelser. Det er så mange at det kan være vanskelig å få med seg alle.