Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
"Vi tar ansvar"

Miljø og samfunnsansvar

Vi har tatt et tydelig, bevisst og aktivt grep for bærekraftig utvikling i Dyreparken. «Vi tar ansvar» er ett av seks strategiske veivalg i vår overordnet strategi, og under dette ligger både bevaring av truede dyrearter, miljø og samfunnsansvar. Destinasjonen har valgt å legge ekstra arbeid i FNs bærekraftsmål nr. 15, Liv på land.

Dyreparken, en samfunnsansvarlig virksomhet

Dyreparken skal være en samfunnsansvarlig virksomhet med bærekraftige løsninger som skaper konkurransekraft, og hvor engasjementet skal bidra positivt til omdømme vårt. Som en viktig bedrift for nærmiljøet, har destinasjonen et særlig engasjement for barn og unge.

Sertifiseringer og medlemskap

Samarbeid

Dyreparken har over flere år hatt et samarbeid med ulike skoler og UiA (Universitetet i Agder). Innholdet og omfanget av samarbeidet har variert etter behov, og de største samarbeidsprosjektene er relatert til studentoppgaver, forskning, undersøkelser, fagbrev, praksisplasser, utplasseringer og arbeidstrening, opplevelser og foredrag. Vi henviser til separat Likestillingsredegjørelse for ytterligere informasjon. 

Dyreparken støtter alternativ skole gjennom et samarbeid med Kristiansand kommune. Parken brukes som en arena for elever med ulike vansker. Gjennom et tilrettelagt skoletilbud skal elevene få lære og utvikle seg positivt på en individuell og tilpasset måte.

Dyreparken samarbeider med flere etater og direktorater ved behov for blant annet faglig rådgiving. Dette kan være dyrerelaterte problemstillinger, men også ressurser og utveksling av kompetanse hvor det er nødvendig. I enkelte tilfeller mottar Dyreparken beslag av ulovlige dyrearter. 

Dyreparken samarbeider også med etater innen arbeidstrening med fokus på mangfold. Vi henviser til separat Likestillingsredegjørelse for ytterligere informasjon.

Høsten 2020 bygget Dyreparken en lære- og lekeplassinstallasjon på Kjevik Lufthavn, utenlandsterminalen. Installasjonen er ca. 50 kvm stor, og skal inspirere, lære og engasjere barn og voksne til å bli en ansvarlig turist ved å ta mer bærekraftige valg under sin ferie.

I 2020 inngikk Dyreparken og Arkivet freds- og menneskerettighetssenter et samarbeid. Sammen skal vi tilby skoleturer spesielt tilpasset for ungdomsskoleelever som erstatning for hvite busser til Polen. Her vil elevene lære om menneskerettigheter, krigshistorie og bevaring av dyr og naturen. 

Tilbudet ble innstilt under koronapandemien, men samarbeidet er gjenopptatt for 2023.

Vinteren 2022 ble det etablert et tverrfaglig team i Dyreparken med fokus på miljø og samfunnsansvar i bedriften. Formålet med Bærekraftsteamet er å løfte kunnskap, øke engasjement og oppnå Dyreparkens strategiske bærekraftsmål.

I en årrekke har Dyreparken støttet flere veldedige organisasjoner, bedrifter og institusjoner med varierte bidrag som blant annet arbeidstrening, jobbsøkerkurs, opplevelser og suvenirer.  Vi henviser til våre nettsider for ytterligere informasjon. 

Gjennom Billettfondet gir Dyreparken årlig inngangsbilletter og opplevelser til ovennevnte med fokus på barnefamilier med økonomiske utfordringer. Dette er familier som ellers ikke ville hatt muligheten til å besøke Dyreparken. I 2022 økte bidragene sammenlignet med foregående år da Parken har støttet besøk og opplevelser for ukrainske flyktninger i Norge.

Sirkulærøkonomi

Gjenbruk

Gjenbruk av byggematerialer og tematisering av ulike gjenstander blir benyttet i flere deler av Dyreparken. I 2022 ble det bygget et nytt spisested i Kaptein Sabeltanns Verden, Provianten, hvor gulvet og store deler av bekledning er bestående av 100% gjenbruksmaterialer fra 1890-tallet. Det blir også benyttet brukte dører og vinduer i tematiserte bygg i Dyreparken. 

Flere av blomsterkassene i Dyreparken er gjenbruk av vindunker, oljefat og kar hentet lokalt i området. Kassene dekoreres med 100% gjenbrukbare materialer. Potter til vekst av blomster og planter gjenbrukes hvert år, og kjøpes svært sjeldent.

Alle planter og blomster ivaretas på best mulig måte for å ivareta kvaliteten og øke levetiden. I noen tilfeller henter vi inn frø fra egenproduserte arter for å sikre beholdning til kommende år. Dette gjelder spesielt ugresskar og tagetes.  

Sesongbaserte arrangementer dekoreres gjerne av gjenbruksmaterialer som trær, kvister, beplantning, busker, duker, tønner og øvrige brukte materialer.  

Dyreparken benytter i stor grad brukte rekvisitter til Parkens univers, spesielt i Kardemomme by, KuToppen og Kaptein Sabeltanns Verden. 

Som aktivisering for flere av dyrene i Dyreparken benyttes gjerne brukte tekstiler, kartonger og andre gjenstander.

Ved to tilfeller har Dyreparken auksjonert bort brukbare gjenstander til ansatte og publikum hvor  inntekten har gått til veldedige formål. 

Dyreparken benytter generelt gjenbruk av møbler og tilbehør så langt det lar seg gjøre. Ved behov  repareres gjenstandene, og destrueres som siste utvei. Alle gjenstander sorteres i Dyreparkens miljøstasjon.

Andre miljøtiltak

Dyreparken har stort fokus på å redusere og erstatte plast så langt det er mulig å gjennomføre. Destinasjonen arbeider kontinuerlig i kampen mot fossil plast, og tilpasser seg stadig til mer bærekraftige løsninger.

I 2019 erstattet Dyreparken fossilt plastbestikk, -sugerør og -kaffekopp lokk med et miljøvennlig og kompostabelt alternativ. 

Dyreparken produserer suvenirer primært i Asia, og har over lengre tid hatt stor fokus på å redusere bruk av fossil plast i både produkter og emballasje. Tidligere plastemballasje som kleshengere for utvalgte produkter er erstattet med hampetau. Antall emballasje plastposer er betydelig redusert de seneste årene.

Dyreparken har som mål i 2023 å flytte produksjon for enkelte plast- og tekstilvarer fra Asia til Europa. Formålet med tiltaket er økt kvalitet og forlenget levetid for produktet samtidig som det også blir en mer miljøvennlig transportløsning. 

Dyreparken sorterer alle panteflasker i destinasjonen, og all panteinntekt går uavkortet til prosjektet Mara Naboisho.

Dyreparken har stort fokus på sortering av avfall. Sorteringsgraden har økt fra 37% i 2012 og frem til en sorteringsgrad på over 70% for 2021. Dyreparken har som mål å forbedre sorteringsmulighetene ytterligere ved å se på nye tiltak for kommende periode. Hovedmålet er å redusere avfall, primært matavfall.

Dyreparken har innført doseringssystemer for å redusere bruken av kjemikalier. Dyreparken Overnatting AS har innført strengere innkjøpsrutiner med mer miljøtilpasset utvalg av rengjøringsprodukter. Foreløpig er 84 % av alle kjemikalske produkter som benyttes på hotellene miljøvennlige, og det jobbes ytterligere tiltak for å øke andelen.

Dyreparkens energiforbruk henger tett sammen med årstemperaturene, gjestebesøk og dyrehold. Etter en periode med kartlegging og analyser, ble det iverksatt flere ulike energibesparende tiltak med positive resultater. 

SD-anlegg, et sentralisert system som overvåker og styrer temperaturer, ble installert i enkelte større bygg i 2021/2022.  Videre ble det investert i sonestyrt ventilasjonsanlegg på Dyreparken Hotell, og varmepumper i et av Parkens mest energikrevende bygg, Jungelen, tropisk avdeling. 

I 2022 har Dyreparken også installert energimålere i ca. 20 større energiforbrukere i et nytt energioppfølgingssystem (EOS), i både bygg og komponenter. Det ble også besluttet at alle oppgraderinger og nyoppføringer av bygg og anlegg skal utstyres med EOS og SD systemer i fremtiden.

Betydelig økt fokus på ENØK-tiltak internt i Dyreparken har også vært med å bidra til engasjement og besparelser.  Tiltakene som ble iverksatt i 2022 gav en reduksjon på 12,8% kWh sammenlignet med 2021.

Dyreparken har som mål å installere solfangere og solcelleanlegg i parkene innen 2023.

Dyreparken har 10 elektriske biler i drift av totalt 20 kjøretøy i destinasjonen. Ansatte har tilgang til sykler i hele destinasjonen ved logistikkbehov.

Produkter fra Egner-universet

Fairtrade-sertifisert kolleksjon til barn i 100% bomull

Dyreparken presenterer en helt ny produktserie som er Fairtrade sertifisert, og er produsert i 100 % økologisk bomull. Fairtrade er verdens mest kjente og anerkjente sertifisering og merkekoding for rettferdig handel.

Det betyr bl.a. at bomullen er dyrket uten bruk av kjemikalier, den er sporbar, og alle involverte i produksjonen er sikret trygge arbeidsforhold og anstendig lønn. Kartongen som omgir produktet er laget av resirkulert papir, og merkelappen er framstilt av bl.a. bomullsrester fra t-skjorteproduksjonen.

Se hele kolleksjonen

Medlemskap og sertifiseringer