Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Gaupe
Nordisk Villmark

Gaupe

Gaupa er et rovdyr og det eneste kattedyret som lever vilt i Skandinavia. Gaupa er lett gjenkjennelig ved de svarte øreduskene og den korte halen med svart tupp.

Europeisk gaupe

Den europeiske gaupa (Lynx lynx) er gulgrå til rødbrun i fargen, med mange ulike pelsmønstre. Den kan være mest stripet, mest flekket eller uten mønster. På ørene har den svarte hårdusker og halen er kort med en svart tupp. Den har mye større og kraftigere poter enn en katt. Spor etter gaupe er enklere å se enn selve gaupa, som er veldig sky. Klørne er normalt ikke synlige. Om vinteren gjør de store pelskledde, runde potene at gaupa ikke synker så langt ned i snøen.

Gaupa trives best i skog, og hiet ligger oftest i fjellkløfter og i storsteinet ur, alltid godt skjult. Gaupa markerer reviret sitt med luktmarkeringer og kloremerker i barken på trærne. Den lever alene, og hunnen og hannen treffer hverandre bare en kort periode under paring. Gaupa er aktiv om natten. Dagen tilbringer den i ro.

Ferskt kjøtt

Gauper er rovdyr og favorittmaten er rådyr. De er utrolig spenstige og gode til å hoppe. En gaupe kan hoppe fem meter langt og to meter rett opp. Den har kraftige bakbein til å hoppe med, sterke tenner til å ta livet av byttet med og kraftige, lange klør til å holde byttet fast med. Gaupa jakter med overraskelsesangrep hvor den smyger seg inn på byttet. Den har godt syn og god hørsel som den bruker når den jakter. Den har også god luktesans og kan lukte et rådyr på 600 meters avstand. I tillegg til rådyr, spiser gaupa også mus, hare, fugl og smågnagere. Men en ting gjelder for alt kjøttet gaupa liker: det må være ferskt.

Truet i Norge

Gaupa finner vi i skogsområder i store deler av landet, men tettest bestand i Midt-Norge og på Østlandet. Bestanden blir regulert med kvotejakt. Gaupa er også utsatt for ulovlig jakt og mange blir påkjørt langs veien.

Før kvotejakta i 2021 ble det beregnet at det finnes rett under 400 gauper fordelt på 67 familiegrupper i Norge. Det er Rovdata som beregner bestanden av gaupa og de andre norske rovdyrene. I følge IUCN Red List er europeisk gaupe (Lynx lynx) ikke truet på verdensbasis.

Les mer på rovdata.no

Visste du at ...

Gaupa liker å spise byttet sitt helt ferskt. Den jakter med overraskelsesangrep og smyger seg innpå byttet før den bykser frem.

Gaupa er veldig sky og lite aktive om dagen. Derfor er det ikke mange som har sett dem i naturen.

Gauper har et godt syn og en god hørsel som brukes når de jakter. Under gunstige forhold kan de oppdage en mus på flere hundre meters avstand.

Lær mer om gaupa

Art Lynx lynx
Engelsk EurasianLynx
Utbredelse Europa og Nord-Amerika
Leveområde Skog
Føde Rådyr, mus, hare, fugl og smågnagere
Vekt  15-25 kg
Levealder 10 -18 år
Halelengde 11-25 cm
Drektighetstid 67-74 dager
Antall unger 2-4
Status Ikke truet (IUCN Red List)

Sterkt truet (Norsk rødliste)

 

Rike Dyreriket Animalia
Rekke Ryggstrengdyr Chordata
Klasse Pattedyr Mammalia
Orden Rovdyr Carnivora
Familie Kattefamilien Felidae
Slekt Småkatter Felis
Art Europeisk gaupe Lynx lynx

Gaupa har et lite hjerte og er derfor ikke en særlig utholdende jakter. Gaupa jakter i stedet med overraskelsesangrep hvor den smyger seg inn på byttet. Det siste raske angrepet er som regel ikke mer enn 20-30 meter. Gaupene er lynraske, og etter en kort sprint avlives store byttedyr oftest med strupebitt. Den har godt syn og god hørsel som den bruker når den jakter. Den kan for eksempel lukte et rådyr på 600 meters avstand. Gaupa kan fange og spise dyr som er opp til fire ganger så stort som den selv.

Gauper lever for det meste alene, de er solitære. De beskytter sitt territorium mot andre gauper av samme kjønn, men hann og hunn gauper kan overlappe i territorium. Voksne gauper tilbringer kun tid sammen i paringstiden. Gauper parer i mars og etter ca 70 dager føder hunnen vanligvis mellom 1-4 unger. Gaupeungene er blinde når de fødes. Etter rundt tre uker åpner de øynene. Gaupeunger begynner å spise litt kjøtt allerede etter to måneder, men fortsetter også å drikke melk fra moren til de blir 5-6 måneder. Når ungene er mellom 9-11 måneder forlater de som regel moren og vandrer av sted til nye områder.

Gaupa har store kraftige poter. Siden gauper er sky og holder seg unna mennesker er det ikke mange som har sett en gaupe i naturen. Det er lettere å finne sporene etter gauper.

Trykk på linken under hvis du vil lære mer om gaupa sitt fotspor.

Les mer på rovdata.no

 

Andre opplevelser

I Dyreparken finnes det en rekke opplevelser. Det er så mange at det kan være vanskelig å få med seg alle.