Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Dyreparkens billettfond

Billettfondet støtter hvert år en rekke organisasjoner og foreninger med inngangsbilletter til Dyreparken, og med premieposer til ulike arrangementer. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle, men vi gjør så godt vi kan.

Hva kan jeg søke om?

Inngangsbilletter

Du kan søke om inngangsbilletter til Dyreparken, Badelandet eller Begge parker (billett som gir inngang til både Dyreparken og Badelandet). Billettfondet innvilger kun billetter for et dagsbesøk, og ikke for flere sammenhengende dager. I søknadsskjemaet kan du legge ved informasjon om når du ønsker å besøke oss. Merk at vi ikke deler ut billetter som skal brukes ifm. konkurranser, basarer, loddtrekning o.l.

 

Gevinster og premier

Du kan søke om 1 stk premiepose som inneholder ulike produkter fra Dyreparken, som egner seg til aktiviteter som basar, fiskedam og andre premieringer. Dyreparken kan dessverre ikke sende premieposen, så denne må hentes i Dyreparken. Billetter er ikke en del av premieposen, og det er heller ikke mulig å søke om billetter som skal brukes som premie/gevinst. Vi deler primært ut premieposer til skoler, organisasjoner, foreninger o.l. som befinner seg i Agder. Det er tilfeldig trekning blant dem som har søkt om premiepose, og alle vil ikke få søknaden sin innvilget.

 

Møte med en dyrepasser eller karakter

Det er mulig å søke om å få treffe en dyrepasser eller en av våre kjente og kjære karakterer. Dette kan du søke om via et eget søknadsskjema som du finner på denne siden.

Hva kan jeg ikke søke om?

Det er ikke mulig å søke om overnatting i Dyreparken, årskort/sesongkort eller forestillingsbilletter. Billettfondet deler ikke ut inngangsbilletter som skal brukes til konkurranser, basarer o.l. Ønsker du gevinster til slike arrangementer kan du søke om premiepose.

Dyreparken / Dyreparkens billettfond kan ikke bidra som økonomisk sponsor til ulike innsamlingsaksjoner, russebusser o.l. Vi mottar svært mange forespørsler om sponsoravtaler hvert år, og vi har derfor valgt ut et par langsiktige sponsorsamarbeid, bla. Mara Naboisho.

Søknadskriterier

  • Det er viktig at søknaden fylles ut i sin helhet for at vi skal kunne vurdere din søknad på best mulig måte. Kortfattede søknader har som regel dårligere mulighet til å bli innvilget. Vi har ikke kapasitet til å ta kontakt med søker for å etterspørre mer informasjon, så det er viktig at søknaden leveres så komplett som mulig. Det er en helhetlig vurdering som gjøres i hvert tilfelle.

  • Det er som utgangspunkt kun mulig å få innvilget én søknad per år. Det er mulig å søke igjen hvis man ikke fikk søknaden sin innvilget ved forrige frist. Helheten av søknadsmassen avgjør hvem som blir prioritert fra gang til gang. Det er ulike behov, bakgrunn og problemstillinger som krever at man utøver skjønn i hvert tilfelle.

  • Du kan maksimalt søke om 100 billetter. Vi mottar mange søknader, og vi må fordele billetter så godt det lar seg gjøre. Det er derfor ikke anledning til å søke om f.eks. 150, 200 eller 300 billetter.

  • Dersom din organisasjon, forening eller lag består av flere avdelinger i Norge, må vi be om å motta en felles søknad fra deres hovedkontor. Dette gjelder også dersom din organisasjon/avdeling tilhører en kommune. Søknaden skal da sendes inn via administrasjonen i din kommune. Vi har denne ordningen fordi vi ønsker at flest mulig søkere skal kunne benytte billettene rettferdig ved at deres hovedkontor deler ut lokalt og etter behov.

  • Det er tilfeldig trekning av premieposer, og alle vil ikke få sin søknad om premiepose innvilget.

Ofte stilte spørsmål om Billettfondet

Søknader om inngangsbilletter behandles etter fem frister hvert år: 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november. Når fristen har gått ut vil du innen 15 dager få svar på om søknaden din er innvilget. Det betyr at hvis du har sendt inn en søknad til fristen 1. juli, vil du innen den 15. juli få tilbakemelding hvis søknaden er innvilget. Hvis du ikke har hørt fra oss innen 15 dager etter søknadsfristens utløp har du dessverre ikke fått søknaden innvilget.


Vis på egen side

Alle som får søknaden sin innvilget vil få beskjed om dette på e-post. Det er derfor viktig at du dobbeltsjekker at e-posten din er riktig før du sender inn søknaden.


Vis på egen side

Søknadene vi mottar behandles som hovedregel etter de søknadsfristene som er oppsatt. Hvis du av viktige årsaker har behov for at søknaden behandles før fristen må du skrive dette tydelig i søknaden, så vil det bli fanget opp.


Vis på egen side

Når søknaden er sendt inn vil du få opp en beskjed med «Takk for din søknad». Du får ikke bekreftelse på e-post.


Vis på egen side

Billettfondet deler kun ut inngangsbilletter og premieposer, og dekker ikke overnatting. Hvis man har behov for overnatting for å kunne gjennomføre besøket må man selv dekke denne kostnaden.


Vis på egen side

Ja, du kan søke på nytt hvis du tidligere ikke har fått søknaden innvilget. Det er en helhetlig vurdering som gjøres ved hver søknadsfrist om hvilke søknader som skal innvilges.


Vis på egen side