Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Bevaringshuset Dyrenes verden
Jungelen

Bevaringshuset Dyrenes verden

I Bevaringshuset kan du lære mer om utrydningstruede dyrearter. Det bor også to utrydningstruede dyrearter her: Rødpanda og Norges mest truede dyreart, damfrosken.
Se i kartet
Under tak

Dyreparken åpnet 18. november 2018 Bevaringshuset Dyrenes Verden, for å vise hvor kritisk truet noen av verdens dyrearter er.

Bevaringshuset er et samarbeid mellom Regnskogfondet, World Wildlife Fund (WWF) og Dyreparken.

I Bevaringshuset som ligger ved siden av Edvards Hus i Dyreparkens Asia-område, er det interaktive aktiviteter for store og små.

Det finnes også to utrydningstruede dyrearter som bor i dette huset. Rød panda, som det kun finnes noen få tusen individer igjen av i naturen, og Norges mest truede dyreart, damfrosken. Damfroskens leveområde er begrenset til et par dammer i i Arendalsområdet, og det er kun 20 kjente individer igjen.

Dyreparken startet for to år siden et prosjekt sammen med miljødirektoratet, Universitet i Agder, fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Dolmen Amphibios, der hensikten er å prøve å få opp bestanden av damfrosk.

I mai 2018 ble det hentet inn tre hunner og tre hanner til Dyreparken, med den hensikt å forsøke å få froskene til å formere seg under kontrollerte forhold, for deretter å slippes tilbake til naturen. Oppdraget kommer fra Miljødirektoratet.

Velkommen innom, og lær mer om bevaring og miljøvern!

Dyr i bevaringsprogram

Målet med bevaringsprogrammer i dyreparker er å ha en sunn bestand som en reserve for fremtiden. Dersom det er nødvendig for artens overlevelse kan dyr fra dyreparker settes ut i naturen. Her er en oversikt over dyreartene i Dyreparken som er med i internasjonale bevaringsprogrammer.

Visste du at vi har eget bevaringshus?

Andre opplevelser

I Dyreparken finnes det en rekke opplevelser. Det er så mange at det kan være vanskelig å få med seg alle.