Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Samarbeidspartnere

For Dyreparken er et godt samarbeid viktig. Gode relasjoner, åpenhet og tillit er særlig viktige faktorer for at vi sammen skal kunne skape merverdi, engasjement og utvikling for alle, også våre gjester.

Dyreparkens samarbeidspartnere

I Dyreparken eies og forvaltes det et bredt utvalg av univers og historiefortellinger, og i flere tilfeller benytter vi produkter og tjenester fra anerkjente samarbeidspartnere. Enkelte av disse utvikles som helt unike for Dyreparken. 

I dette arbeidet er det stort fokus på bærekraftig utvikling. For å klare å arbeide målrettet mot våre strategier og handlingsplaner, er vi avhengige av engasjert partnerskap som ønsker å bidra på ulike måter. Som dyrepark har vi et ekstra stort fokus på bevaring av truede dyr og vår rolle som dyrepark overfor ansatte, våre gjester og befolkningen generelt.

Vi har mange typer samarbeidspartnere i Dyreparken, og her er de ulike nivåene i vår partnerstruktur.

Strategiske samarbeidspartnere

Dette er en bedrift eller organisasjon som er sentral i videreutvikling av Dyreparken på et strategisk nivå. Samarbeidspartner bidrar gjerne økonomisk og med faglig kompetanse. Partner kan også tilknyttes andre typer samarbeid.

Kaptein Sabeltann AS

Siden 1990 har Kaptein Sabeltanns kveldsforestillinger i Kjuttaviga vært et av sommerens høydepunkter i Dyreparken. Samarbeidet med Terje Formoes merkevare er mangfoldig og omfattende. I 2001 ble universet Kaptein Sabeltanns Verden bygget i Dyreparken, og i 2012 åpnet vi sjørøverhotellet Abra Havn.

Thorbjørn Egner AS

Den norske barneforfatteren Thorbjørn Egner er mest kjent for å ha skapt historiene om Kardemomme by, Karius og Baktus og Hakkebakkeskogen. 

Sommeren 1991 ble Kardemomme by åpnet i Dyreparken, og sammen med familien Egner har vi også åpnet Hakkebakkeskogen i 2015. Året etter ble det skrevet videre på historien om røveren Jesper, og kveldsforestillingen Sirkus Jesper ble vist for første gang i Dyreparken denne sommeren.

Qvisten Animation AS

Over flere år har vi samarbeidet med Qvisten innen produksjon av film og spill. Sammen har vi produsert flere animasjonsfilmer, blant annet fra KuToppen, Kaptein Sabeltann og Thorbjørn Egners univers.

Partnerskapet har utløst flere nominasjoner og prestisjetunge priser som blant annet fem Amanda-nominasjoner til Dyrene i Hakkebakkeskogen (Beste kinofilm, Beste barnefilm, Beste musikk, Beste vfx og Beste lyd) i 2017 hvor vi vant Amandaprisen for Beste barnefilm. Under Amandaprisen i 2019 ble filmen KuToppen nominert i klassen for Beste barnefilm og var en av finalistene til Folkets Amanda. Filmen Kaptein Sabeltann og den magiske diamant mottok Folkets Amanda-pris i 2020.

Se hvordan filmen Folk og røvere i Kardemomme by ble laget

Klikk her

Basecamp Explorer Foundation

Siden 2010 har vi hatt et nært samarbeid med stiftelsen Basecamp Explorer Foundation. Vårt hjerteprosjekt omtales som Mara Naboisho i våre kommunikasjonskanaler. Sammen har vi fokus på bærekraftig utvikling for bevaring av det helt unike dyrelivet i Masai Mara i Kenya, Afrika. Arbeidet baserer seg på et tett partnerskap med den lokale masaibefolkningen. Her kan du lese mer om Mara Naboisho.

WWF Verdens Naturfond

Sammen med en av verdens største miljøorganisasjoner, WWF, setter vi et spesielt fokus på hvordan endringer i klimaet påvirker naturen og dyrene. Dette formidles under dyrepresentasjoner, i Bevaringshuset Dyrenes Verden og på skilter i nærheten av dyreartene som er særlig truet grunnet nettopp dette. I Badelandet formidles utfordring med plast i havet i tilknytning til Blått flagg-sertifiseringen.

Regnskogfondet

Regnskogfondet er en norsk organisasjon som arbeider for å redde regnskogen. I vårt samarbeid setter vi fokus på konsekvensene ved bruk av palmeolje. Ved å kreve palmeoljefrie eller bruk av bærekraftig palmeolje i våre produkter, vil det gi redusert avskoging, bedre rettighetene til lokalbefolkningen, øke livsmangfoldet til truede dyrearter og bremse klimaendringene. Vi formidler sammenhengen og utfordringene mellom avskoging og fjerning av livsgrunnlaget for orangutanger i naturen i orangutanghuset.

Internasjonale dyreparkorganisasjoner

Vi er godkjent som medlem av de internasjonale dyreparkorganisasjonene WAZA (World Association of Zoos and Aquariums) og EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) samt SDF (Svenska Djürparkföreningen), som jobber for bevaring og formidling av truede dyrearter både i dyreparker og i naturen, og forskningsprosjekter i ulike størrelsesordener. Gjennom medlemskapet forpliktes det til å følge organisasjonens etiske retningslinjer for drift og dyrehold. 

Dyreparken har i dag 24 dyrearter som er med i bevaringsprogrammer til EAZA. Formålet er bevaring av sjeldne og truede dyrearter som en genbank for fremtiden, samt å bevisstgjøre gjester på dyrenes situasjon i naturen. Programmene opprettholder en sunn bestand som en reserve, og dersom det er nødvendig for artens overlevelse kan dyr fra dyreparker settes ut i naturen. For noen dyr kan dyreparker være siste redning.

Ikke alle dyreparker kvalifiserer seg til å bli medlem, og det settes svært høye krav til standard i dyreparkene for medlemskapet, blant annet god dyrevelferd, etiske retningslinjer, informasjon om dyrene og bevaringsprosjekter. Her kan du lese mer om hvordan vi arbeider med bevaringsarbeidet vårt.

Prosjektpartnere

En prosjektpartner bidrar innen alt fra forskning, produktutvikling eller til ulike typer for bistand og rådgivning på tvers av fag og behov.

Gaute Heivoll

I 2022 levendegjorde vi Gaute Heivolls karakterer fra hans kritikerroste bokserie Estragons historier. Bokserien om Estragon retter seg mot eldre barn og ungdom, og omhandler temaet de syv dødssyndene. Estragons verden er en del av vår Skumle dager-satsing hvor gjester kan møte hovedpersonene i bøkene.

Etater og direktorater

Vi samarbeider med flere etater og direktorater ved behov for blant annet faglig rådgiving. Dette kan være dyrerelaterte problemstillinger, men også ressurser og utveksling av kompetanse hvor det er nødvendig. I enkelte tilfeller mottar vi beslag av ulovlige dyrearter. 

Vi samarbeider også med etater innen arbeidstrening med fokus på mangfold. Du kan lese mer om dette i vår separate Likestillingsredegjørelse.

Skole og universiteter

Over flere år har vi hatt et samarbeid med ulike skoler og UiA (Universitetet i Agder). Innholdet og omfanget av samarbeidet har variert etter behov, og de største samarbeidsprosjektene er relatert til undervisning, studentoppgaver, forskning, undersøkelser, fagbrev, praksisplasser, utplasseringer og arbeidstrening, opplevelser og foredrag. Du kan lese mer om dette i våre separate Likestillingsredegjørelse og Årsrapport for miljø- og samfunnsansvar rapporter.

Vi støtter alternativ skole gjennom et samarbeid med Kristiansand kommune. Parken brukes som en arena for elever med ulike vansker. Gjennom et tilrettelagt skoletilbud skal elevene få lære og utvikle seg positivt på en individuell og tilpasset måte. 

I 2021 og 2022 inngikk vi avtale med Salaby (Gyldendal) og Elevkanalen (TV 2) som tilbyr alle grunnskoler i Norge digital undervisning. Avtalene er et ikke-kommersielt samarbeid hvor fokus skal være å lære mer om dyr og natur i naturfag. All undervisning er tilpasset læreplanen og de ulike trinnene. 

Norges mest truede dyreart føres tilbake til naturen

Sammen med Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder (UiA) og Miljødirektoratet startet vi i 2017 et prosjekt for å redde norsk damfrosk fra utryddelse i naturen. Froskens leveområde er begrenset til et par dammer i Arendalsområdet, og samme år ble det registrert kun 20 individer igjen i naturen.

Damfrosk er en kritisk truet art på Norges rødliste, og tilhører Norges aller mest truede virveldyr. Inne i Dyreparken opprettet vi en avlsstasjon for arten. Målet med prosjektet er at froskene skal formere seg hos oss under kontrollerte forhold, for så å bli satt ut i naturen igjen. Etter endt dvale i avlsstasjonen blir det årlig satt ut både rumpetroll og frosker i naturen.

Se video her

Avinor Kjevik Flyplass

Høsten 2020 bygget vi en lære- og lekeplassinstallasjon på Kjevik Lufthavn, utenlandsterminalen. Installasjonen er ca. 50 kvm stor, og skal inspirere, lære og engasjere barn og voksne til å bli en ansvarlig turist ved å ta mer bærekraftige valg under sin ferie.

Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

I 2020 inngikk vi et samarbeid med Arkivet freds- og menneskerettighetssenteret. Sammen tilbyr vi skoleturer spesielt tilpasset for ungdomsskoleelever som erstatning for hvite busser til Polen. Her vil elevene lære om menneskerettigheter, krigshistorie og bevaring av dyr og natur. 

Tilbudet ble innstilt under koronapandemien, men samarbeidet er gjenopptatt for 2023.

Prosjektsamarbeid innenfor forskning og studier

Vågehval

Vi deltar i et forskningsprosjekt om vågehvaler hvor SOST (Subcommittee on Ocean Science and technology) er oppdragsgiver.Sammen med blant annet National Marine Mammal Foundation og Forsvarets forskningsinstitutt bidrar Dyreparken i et vitenskapelig arbeid. Prosjektet er det første som måler hvilke lyder bardehvaler hører. Denne kunnskapen er nødvendig for å beskytte slike dyr fra menneskeskapt lyd i havet. Prosjektet startet i 2020 og vil pågå frem til 2024. Her kan du lese mer om prosjektet.

Studier i Dyreparken

Både bachelor- og mastergradsstudenter fra NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) og UiA (Universitetet i Agder) har deltatt i flere ulike studier i Dyreparken de seneste årene. Formålet med studiene har primært vært å evaluere og optimalisere dyrenes velferd i Parken. Arbeidet er gjort over en periode fra tre til seks måneder avhengig av tema. Studentene har analysert, kartlagt og observert ulike dyrearter i denne perioden, og deretter utarbeidet rapporter og presentasjoner av resultatene i studiene.

AIM

AIM (AI-drevet Multiformatunivers) er et forskningsprosjekt hvor innovasjonsidéen er å forske frem en metode for utvikling av multiformatunivers, som ved hjelp av datadrevet innsikt treffer sitt publikum på tvers av format (eks. film, serie og spill), bransjer og univers (store historier som kan vare over tid). Dette er et ambisiøst forskningsprosjekt innen kunstig intelligens som gjøres i samarbeid med Qvisten, inFuture, UiA og oss. Samarbeidet vil foregå over en treårsperiode, og investeringen er på over 30 millioner kroner med tilsagn om støtte fra Norges Forskningsråd.

Produktplassering

Innen film og TV-produksjoner har vi ulike samarbeidspartnere som bistår med eksponering av produkter i blant annet TV-serien Dyrepasserne. Produktsamarbeidet skal inngå som en naturlig rekvisitt i realityserien. Disse partnerne er: 

Toyota Sør

Costa Coffee AS

Utvalg samarbeidstiltak i Dyreparken