Dyreparkens nettsider, nettbutikk og booking eies av Kristiansand Dyrepark AS, Dyreparkveien 1, 4609 Kardemomme by, organisasjonsnummer 920165931. Selskapet er et heleid selskap av Dyreparken Utvikling AS. Kristiansand Dyrepark AS videreformidler kjøp av overnatting til søsterselskapet Dyreparken Overnatting AS. Kontaktopplysninger: Tlf. 97 05 97 00, e-post: post@dyreparken.no.  

Under brukes Dyreparken om både Kristiansand Dyrepark AS og Dyreparken Overnatting AS.

Sist endret 27.03.2018

 

1. Formålet med å samle inn personopplysninger
Formålet med nettsidene er å kunne tilby informasjon om Dyreparken, kjøp av varer og tjenester, gi tilpasset kommunikasjon, medlemsfordeler og tilbud, og å bygge generell kunnskap om kjøpstrender. Se her for vilkårene du aksepterer når du kjøper hos oss.

Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykke(ne) du har gitt og blir behandlet i henhold til personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.

Etter personopplysningsloven har Kristiansand Dyrepark AS rollen som behandlingsansvarlig. Utleveres opplysninger om deg til andre partnere, vil partneren ha behandlingsansvar for disse opplysningene.


2. Hvilke opplysninger samles inn
Dyreparken behandler personopplysningene du har oppgitt, som navn, adresse, e-post, telefonnummer og samtykker. 

Dyreparken behandler opplysninger fra dine kjøp som består av informasjon om handlet beløp, produkter, dato/tidspunkt, hvor kjøpet er gjort. Bruk av produktene registreres også med dato/tidspunkt.

Din respons på generelle kampanjer, tilpassede kuponger, e-post og SMS utsendelser og innlogget aktivitet på nett og i app kan bli lagret.

I forbindelse med årskort samles det også inn bilder for å kunne identifisere og kontrollere eierskap til årskortet.

Dyreparken bruker cookies på våre nettsider. Les her for mer om bruk av cookies her.


3. Hvordan bruker Dyreparken dine opplysninger 
Dyreparken kan bruke opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som oppstår gjennom kjøp, for at vi skal kunne utføre våre avtaler med deg. Dette innebærer også kontroll av gyldighet på kjøpte produkt ved hjelp av å registrere bruk av produktene for å sikre at de ikke blir brukt mer enn tillatt og eierskap av årskort ved å kontrollere bilde og fødselsdato.

En grunnleggende behandling er å kunne levere de varer og tjenester som er kjøpt og administrere ditt brukerforhold, for eksempel dersom du henvender deg til kundeservice.

Dyreparken bruker opplysningene for å gi deg tilbud og kommunikasjon i tråd med de samtykker du har gitt. 

Dyreparken analyserer kjøpshistorikk for å gi deg relevante tilbud og forslag til handlelister med ofte kjøpte produkter.

Detaljert kjøpshistorikk oppbevares i fem år etter krav i bokføringsloven. Deretter lagres dette kun dersom brukerforholdet opprettesholdes av deg som bruker.

Dersom du sletter din bruker, slettes alle opplysninger om deg utover de opplysninger som bokføringsloven krever lagret. Dersom ditt medlemskap har vært passivt i tre år, slettes basis personopplysninger utover navn og adresse. Når bokføringslovens krav til lagring har utløpt slettes alle opplysninger om deg.

Dyreparken bruker kjøpshistorikk fra kundebasen for å analysere trender og respons på kampanjer, og for å optimalisere sortimentet og drift av Dyreparken, våre nettsider, nettbutikk og bookin. Da brukes ikke personidentifiserbare opplysninger.


4. Hvem deler Kristiansand Dyrepark AS opplysninger med (utlevering)
Personopplysninger kan deles med partnere. Det er kun Dyreparken Overnatting AS og Dyreparken Utvikling AS som er en slik partner hele året i dag. I tillegg deles opplysninger om deltakere på LOS-dagen med LOS og Gulle-dagen med Sparebanken Sør. Etter personvernloven kalles slik deling for utlevering. Da er Kristiansand Dyrepark AS sin partner behandlingsansvarlig, og kan behandle opplysningene dine ut fra samtykkene du har gitt.

Dyreparken kan i visse tilfeller, regulert av lovverk, også levere opplysninger til myndighetene.


5. Hvem behandler dine opplysninger (databehandlere)
Kundeservice utføres i Kristiansand Dyrepark AS og Dyreparken Overnatting AS og regnskap utføres i Dyreparken Utvikling AS. Flere selskaper bidrar i å behandle brukeropplysninger. Etter personopplysningsloven er slike selskaper databehandlere og behandler opplysninger etter instruksjoner gitt av Kristiansand Dyrepark AS i henhold til databehandleravtaler med Kristiansand Dyrepark AS.

Følgende selskap utenfor Dyreparken er sentrale når dine opplysninger behandles:

·         AfterPay, for fakturatransaksjoner

·         Payex, for kredittkorttransaksjoner (bookingen)

·         DIBS, for kredittkorttransaksjoner (nettbutikken)

·         GetVero, for nyhetsbrevutsendelser

      

6. Endringer 
Dyreparken kan endre samtykkevilkår og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke til nye vilkår når du logger på dyreparken.no.

Informasjon om andre endringer vil bli gitt på dyreparken.no.


7. Dine rettigheter
Du kan styre dine samtykker og valg når du er logget inn på dyreparken.no og i appen. Som innlogget på dyreparken.no har du innsyn i dine personopplysninger og din kjøpshistorikk (dato, produkt, status bruk, beløp).

Øvrige lagrede opplysninger kan du få ved å ta kontakt med Dyreparken Servicesenter. Servicesenteret skal også kontaktes dersom du krever endret opplysninger som du ikke selv kan endre ved innlogging på dyreparken.no.

 

8. Kundeservice
Har du spørsmål om ditt medlemskap, forhold knyttet til din konto eller ønsker innsyn, ta kontakt med Dyreparken Servicesenter på post@dyreparken.no  eller på telefon: 97 05 97 00.

 

9. Personvernombud
Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger eller har spørsmål til behandlingen kan du sende e-post til post@dyreparken.no der du beskriver hva saken gjelder. Merk den gjerne med «Sak til personvernombudet».

Du kan klage på hvordan Dyreparken behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no , telefon: 22 39 69 00.

 

Se betingelser og vilkår

Se cookies