Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent til 29. nov.

Fra 20. juni til 29. nov.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Damfrosk

Dyreparken tar nå ansvar for å redde Norges mest utryddingstruede dyr, damfrosken. Det er kun 20 kjente individer igjen – men nå legger de egg i Dyreparkens spesialbygde område!

Damfroskens leveområde er begrenset til et par dammer i i Arendalsområdet, og det er kun 20 kjente individer igjen. Men nå formeres damfrosker i en spesialbygget avlsstasjon i Dyreparken, i bevaringshuset Dyrenes verden.

Dyreparken startet i 2017 et prosjekt sammen med miljødirektoratet, Universitet i Agder, fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Dolmen Amphibios, der hensikten er å prøve å få opp bestanden av damfrosk.

Etter å ha planlagt prosjektet i nesten to år, ble de første froskene hentet inn fra området hvor de lever, i nærheten av Arendal, 18. mai 2018. Til sammen tre hunner og tre hanner ble hentet inn til Dyreparken.

Målet er at froskene skal formere seg i Dyreparken under kontrollerte forhold, for så å kunne sette ut rumpetroll og småfrosk i naturen igjen. Dette er første gang Dyreparken er direkte med på avl og utsetting av dyr i naturen igjen. Oppdraget kommer fra miljødirektoratet, som har gitt Fylkesmannen i Agder i oppdrag å gjennomføre et avlsprogram for å redde vårt mest truede virveldyr.

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for damfrosken i Norge. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder har på vegne av Miljødirektoratet en utøvende rolle i den praktiske forvaltningen, og startet i år et utvidet samarbeid med Universitetet i Agder, Dolmen Amphibios, og Kristiansand Dyrepark. I dyreparken vil publikum ha anledning til å se froskene og lære mer om damfrosken og bevaringsarbeidet.

Lagt i kjøleskap

For mange dyr er det å gå i dvale en viktig del av å kunne overleve vinteren. Dette gjelder også for damfrosken.

For å simulere den naturlige temperaturendringen som skjer på vinteren, må man rett og slett bruke kjøleskap. Til vanlig lever froskene i ca 20 grader celsius. De slutter å spise ca. to uker før dvalen, før de flyttes til et kjøleskap som holder 15 grader. Her legges de i bokser som er fylt med mose.

Deretter senkes temperaturen to grader per dag frem til det kun er 5 grader, og der blir de til de varmes opp igjen etter et par måneder. Froskene vil bli sjekket etter oppvåkningen og vil forhåpentligvis legge nye egg i løpet av våren. Deretter håper vi å kunne slippe dem ut igjen, i henhold til bevaringsplanen.

Fakta om damfrosk

Størrelse: 60 – 70 mm
Levealder: Opp til 6 år i naturen
Mat: Insekter og alle slags smådyr de kan klare å svelge.
Trussel: Fisker og klimaendringer, da de er avhengige av varmt vær.

Damfrosken finnes kun i et lite område i Aust-Agder. Damfrosken har en smal, lys midtstripe på ryggen. I Norge er hunnene mest brune med svarte og hvite tegninger. Hannen er grønnere. Hannenes sang er på sitt sterkeste i juni, og da kan den være svært høylytt.

Damfrosk ble registrert i Norge for første gang i 1986, og til tross for omfattende søk er den bare funnet i 2-3 små tjern i Aust-Agder fylke. Arten er listet som kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter 2015. Totalbestanden av damfrosk har i perioden etter 1996 variert mellom 15 og 50 voksne individer.

Vår damfrosk skiller seg fra damfroskene på kontinentet i Europa både i farge og i genene. Damfroskene i England og Sverige er lik den norske, noe som understøtter teorien om at de har vært her i nord i lave bestander helt siden istiden. Denne gruppen i nord regnes som en såkalt klade. En klade er en egen gruppering på stamtreet som det er verdt å ta vare på.