De siste tiårene har dyreparker gjenomgått en stor forandring i funksjon og struktur. Dagens dyreparker jobber for bevaring av naturen, driver undervisning og forskning, og har avlsprogrammer på flere dyrearter.

EAZA (EUROPEAN ASSOCIATION OF ZOOS AND AQUARIA)
Dyreparken er medlem av den europeiske dyreparkforening EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). EAZA er verdens største forening for dyreparker og akvarier med 345 medlemmer fra 34 europeiske dyreparker  EAZA jobber med bevaring av verdens dyr, og setter krav til høy standard i dyreparkene som er medlemmer. Det vil blant annet si god dyrevelferd, etiske retningslinjer, informasjon om dyrene og bevaringsprosjekter.

HVA GJØR DYREPARKEN OG EAZA FOR Å TA VARE PÅ DYREARTER?

Avlsprogrammer for truede dyr
Avlsprogrammene for de enkelte dyreartene i EAZA kalles EEP (European Endangered Species Programmes).

Målet med disse programmene er å samordne avlsarbeidet på truede arter som holdes i europeiske dyreparker, for å kunne etablere og holde sunne populasjoner av truede dyrearter i dyreparkene.

Det er viktig å opprettholde friske populasjoner av dyr i tilfelle behov for reintroduksjon.

De fleste av dyreparkene i EAZA deltar i et eller flere EEP-program. Mange av dyrene i Dyreparken er med i et avlsprogram. Totalt finnes det programmer på 375 arter.

Det føres stambøker for artene, dette er en database med informasjon om alle dyrene som inngår i avlsprogrammet, detaljer om fødsel, dødsfall, kjønn, foreldre, lokalitet og id-nummer. 

Det er en koordinator som er ansvarlig for å styre avlen for hver enkelt art, og sammen med komiteen bestemme hvilket dyr som skal få unger med hvilket dyr, og hvilke dyr som skal byttes mellom dyreparkene.

Bevaring av naturen
EAZA har også mange prosjekter for å bevare dyrene i naturen, og engasjerer seg i mange land for å bevare dyrenes leveområder.  Dyreparker gir økonomisk støtte til feltprosjekter, samler inn penger og gjør folk oppmerksomme på behovet for bevaring. 

Naboisho
 Dyreparken bidrar til bevaringsprosjektet Mara Naboisho. Naboisho er et 250.000 mål stort område like utenfor Masai Mara nasjonalpark i Kenya. Målet med prosjektet er å ta vare på dette området. Dette er et helt unikt område med et fantastisk dyreliv som er viktig å bevare. 

Palmeoljekampanje 
Dyreparken samarbeider med Regnskogfondet om å sette fokus på problemene palmeolje skaper for regnskogen og dyrene som lever der.

Undervisning
Rundt 1 million mennesker besøker Dyreparken hvert år. Dette er derfor et viktig sted for å informere mennesker om naturen og behovet for å bevare den. Dette gjør vi gjennom informasjon om dyrene på skilter, presentasjoner om dyrene av dyrepasserne og undervisning av skoleklasser.

Dyrene i Dyreparken inspirerer gjestene våre til å ta vare på naturen. De er ambassadører for deres ville slektninger, og kan øke interessen for å bevare disse artene i naturen.

EAZA-kampanjer
EAZA har årlige kampanjer for å bevare og informere om verdens utrydningstruede dyr. Kampanjen fokuserer på en dyregruppe eller ett område. Det har vært ”bushmeat"-, regnskog-, tiger-, skilpadde-, neshorn-, amfibie-, rovdyr- og menneskeapekampanje.

I 2013 er det sørøst-Asia det settes fokus på i europeiske dyreparker. Under slike kampanjer fokuserer dyreparkene ekstra på disse dyrene og samler inn penger til å ta vare på disse dyrene i naturen. 

TILBAKE TIL NATUREN
Bevaringsprogrammene i dyreparkene er en sikkerhet for dyrene som lever vilt i naturen, og fører til at dyr kan føres tilbake til naturen fra dyreparkene dersom dette er nødvendig for artens overlevelse.

Eksempler på dyr som er reintrodusert i naturen er przewalskihest, europeisk bison, europeisk mink, løvetamarin, lammegribb og steinbukk. 

For noen dyr kan dyreparker være siste redning.

Dyrearter i Dyreparken som er med i internasjonale bevaringsprogram (2019)

 • Orangutang
 • Sibirsk tiger
 • Lavlandstapir
 • Stråleskilpadde
 • Angolaturako
 • Krondue
 • Påfuglfasan
 • Lazonbloddue
 • Løvetamarin
 • Ringhalelmur
 • Ekornape
 • Edderkoppape
 • Sjimpanse
 • Sjiraff
 • Blissbukk
 • Ulv
 • Jerv
 • Gaupe
 • Europeisk oter
 • Gepard
 • Rødpanda

Den europeiske dyreparkforeningen EAZA jobber med  å bevare turede dyr gjennom avlsprogram. Målet er å ha en sund populasjon av artene i dyreparkene som en reserve for fremtiden. 

X