Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Bevaring av dyr

Det viktigste vi gjør i Dyreparken er å arbeide for å bevare verdens dyrearter. Dyreparken driver et utstrakt arbeid for bevaring, både med dyrene vi har i Dyreparken, men også i naturen.

Bevaringsprogrammer

Den europeiske dyreparkforeningen EAZA jobber med  å bevare turede dyr gjennom avlsprogram. Målet er å ha en sunn populasjon av artene i dyreparkene som en reserve for fremtiden. Her er en oversikt over dyreartene i Dyreparken som er med i internasjonale bevaringsprogrammer:

Krondue klekket

Historisk begivenhet for sårbar art i Dyreparken

For første gang i Dyreparkens historie har en kronduekylling overlevd. Kronduen er verdens største due, og er klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste.

Dyreparkens hjerteprosjekt

Mara Naboisho

Dyreparkens «hjerteprosjekt» er Mara Naboisho i Kenya. Over flere år har vi bidratt med flere millioner kroner i støtte gjennom ulike tiltak utført blant gjester, ansatte og samarbeidspartnere. Prosjekt Naboisho Conservancy handler om bevaring av et 250.000 mål stort område i Masai Mara i Kenya. Prosjektet er unikt i forhold til at det i tillegg til å bevare et mangfoldig dyreliv, også støtter lokalbefolkningen ved å gi inntektsmuligheter gjennom turisme og forvaltning av store landområder.

Lær mer om Mara Naboisho-prosjektet

 

Bevaringshuset Dyrenes verden

I juni 2018 åpnet Dyreparken bevaringshuset Dyrenes Verden. Her ønsker vi å sette fokus på bevaring av utryddingstruede dyrearter, blant annet damfrosk, og øke miljøbevisstheten generelt i samfunnet.

Bevaringshuset er et samarbeid mellom Regnskogfondet, WWF Verdens Naturfond og Dyreparken.

Dette er Bevaringshuset

Hvorfor trener vi dyrene i Dyreparken?

Aktivisering av dyrene er en av de viktigste oppgavene dyrepasserne har.

Les mer om aktivisering