Vi oppdaterer systemet

I forbindelse med oppdateringer vil bookingsystemet vårt være nede fra kl. 12.00 til kl. 12.10 i dag.

Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent fra 24. april.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Bevaring av dyr

Dyreparken driver et utstrakt arbeid for bevaring av verdens truede dyrearter. Dette gjelder både dyrene vi har i Dyreparken, men også i naturen.

Bevaringsprogrammer

Den europeiske dyreparkforeningen EAZA jobber med  å bevare turede dyr gjennom avlsprogram. Målet er å ha en sunn populasjon av artene i dyreparkene som en reserve for fremtiden. Her er en oversikt over dyreartene i Dyreparken som er med i internasjonale bevaringsprogrammer:

Krondue klekket

Historisk begivenhet for sårbar art i Dyreparken

For første gang i Dyreparkens historie har en kronduekylling overlevd. Kronduen er verdens største due, og er klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste.

Dyreparkens hjerteprosjekt

Mara Naboisho

Dyreparkens «hjerteprosjekt» er Mara Naboisho i Kenya. Over flere år har vi bidratt med flere millioner kroner i støtte gjennom ulike tiltak utført blant gjester, ansatte og samarbeidspartnere. Prosjekt Naboisho Conservancy handler om bevaring av et 250.000 mål stort område i Masai Mara i Kenya. Prosjektet er unikt i forhold til at det i tillegg til å bevare et mangfoldig dyreliv, også støtter lokalbefolkningen ved å gi inntektsmuligheter gjennom turisme og forvaltning av store landområder.

Lær mer om Mara Naboisho-prosjektet

 

Bevaringshuset Dyrenes verden

I juni 2018 åpnet Dyreparken bevaringshuset Dyrenes Verden. Her ønsker vi å sette fokus på bevaring av utryddingstruede dyrearter, blant annet damfrosk, og øke miljøbevisstheten generelt i samfunnet.

Bevaringshuset er et samarbeid mellom Regnskogfondet, WWF Verdens Naturfond og Dyreparken.

Dette er Bevaringshuset