Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpner igjen 1. april

Handlekurv

Bevaring av dyr

Det viktigste vi gjør i Dyreparken er å arbeide for å bevare verdens dyrearter. Dyreparken driver et utstrakt arbeid for bevaring, både med dyrene i Dyreparken, men også i naturen.

Orangutang, Dyr

Hva gjør Dyreparken?

Formidling og undervisning

Dyreparken ønsker å øke kunnskapen og interessen for dyr og naturen. Dette gjør vi blant annet ved å fortelle gjester om dyr og bevaring gjennom dyrepresentasjoner og ulike mediekanaler. Skoleklasser kommer også på undervisning i Dyreparken. Nærkontakten som elevene får med dyr under et slikt undervisningsopplegg er læremessig svært verdifull og bidrar til engasjement rundt bevaring av dyr og natur.

Bevaringsprogrammer for truede dyr

Målet med bevaringsprogrammer i dyreparker er å ha en sunn bestand som en reserve for fremtiden. Dersom det er nødvendig for artens overlevelse kan dyr fra dyreparker settes ut i naturen. Dyreparken har også en sentral rolle i bevaringen av damfrosk, Norges mest utrydningstruede virveldyr.

WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond er en global miljøorganisasjon som arbeider for at mennesker skal leve i harmoni med naturen, og for at ingen flere dyrearter skal dø ut. Vi samarbeider om å sette fokus på dyr som er truet av klimaendringer, for eksempel gepard og rødpanda.

Regnskogfondet

Regnskogfondet er en norsk organisasjon som ble stiftet i 1989. De jobber for å redde regnskogen, og er blant de beste i verden på akkurat det. Regnskogfondet jobber blant annet med å bevare regnskogen på Borneo og Sumatra, som er områdene orangutangene lever i.

EAZA og WAZA

Dyreparken er medlem av internasjonale dyreparkforeninger som driver bevaringsprogrammer på mange forskjellige dyrearter. Vårt store fokus på bevaring av dyr gjør oss engasjert for miljøvern og bærekraftig utvikling.

Damfrosk

Sammen med Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder (UiA) og Miljødirektoratet jobber Dyreparken for å bevare damfrosken som er Norges mest utrydningstruede dyreart. Det gjøres flere tiltak for å redde arten i Norge, blant annet avl av damfrosk i Dyreparken. Voksne frosker tas inn i avlsstasjonen i Parken hvor de formerer seg under kontrollerte forhold, for så å bli satt ut i naturen igjen. Ungene settes ut som rumpetroll eller småfrosk i dammene for å øke bestanden.

Lær mer om damfroskprosjektet her.

Dyreparkens hjerteprosjekt

Mara Naboisho

Dyreparkens «hjerteprosjekt» er Mara Naboisho i Kenya. Over flere år har vi bidratt med flere millioner kroner i støtte gjennom ulike tiltak utført blant gjester, ansatte og samarbeidspartnere. Prosjekt Naboisho Conservancy handler om bevaring av et 250.000 mål stort område i Masai Mara i Kenya. Prosjektet er unikt i forhold til at det i tillegg til å bevare et mangfoldig dyreliv, også støtter lokalbefolkningen ved å gi inntektsmuligheter gjennom turisme og forvaltning av store landområder.

Lær mer om Mara Naboisho-prosjektet

 

EAZA og WAZA

Dyreparken er også stolt medlem av de internasjonale dyreparkorganisasjonene EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) og WAZA (World Association of Zoos and Aquaria), som jobber for bevaring av truede dyrearter, utdanning og forskning. Dyreparken har i dag 24 arter som er en del av et internasjonalt bevaringsprogram.

Den europeiske dyreparkforeningen EAZA er verdens største forening for dyreparker og akvarier med over 400 medlemmer fra 48 land. Ikke alle dyreparker kvalifiserer seg til å bli medlem, og EAZA setter svært høye krav til standard i dyreparkene som er medlem blant annet god dyrevelferd, etiske retningslinjer, informasjon om dyrene og bevaringsprosjekter .

 

Avlsprogrammer for truede dyr

Avlsprogrammene for de enkelte dyreartene i EAZA kalles EEP (European Endangered Species Programmes). Målet med disse programmene er å samordne avlsarbeidet samt etablere og opprettholde sunne bestander av truede dyrearter som holdes i europeiske dyreparker. Målet med bevaringsprogrammene er å ha en sunn bestand som en reserve for fremtiden. Dersom det er nødvendig for artens overlevelse kan dyr fra dyreparker settes ut i naturen. For noen dyr kan dyreparker være siste redning.

Eksempler på dyr som er reintrodusert i naturen er przewalskihest, europeisk bison, europeisk mink, løvetamarin, lammegribb og steinbukk. De fleste av dyreparkene i EAZA deltar i et eller flere EEP-program. Mange av dyrene i Dyreparken er med i et avlsprogram, eksempelvis orangutang, amurtiger, lavlandstapir, stråleskilpadde, løvetamarin med flere. Totalt finnes det programmer på 410 arter i EAZA.

Det føres stambøker for artene. Dette er en viktig database med informasjon om alle dyrene som inngår i avlsprogrammet, detaljer om fødsel, dødsfall, kjønn, foreldre, lokalitet og id-nummer.

Det er en koordinator som er ansvarlig for å styre avlen for hver enkelt art, og sammen med komiteen bestemme hvilket dyr som skal få unger med utvalgt dyr, og hvilke dyr som skal byttes mellom dyreparkene. I Dyreparken er det vår biolog Helene Axelsen som er internasjonal koordinator for kronduer.

Bevaringsprogrammer

Den europeiske dyreparkforeningen EAZA jobber med  å bevare turede dyr gjennom avlsprogram. Målet er å ha en sunn populasjon av artene i dyreparkene som en reserve for fremtiden. Her er en oversikt over dyreartene i Dyreparken som er med i internasjonale bevaringsprogrammer:

Hva kan du gjøre?

Man kan føle seg litt hjelpeløs og liten når man tenker på de store globale problemene med miljø og bevaring av dyr. Men det finnes faktisk mange ting enkeltmennesker kan gjøre som hjelper mer enn du tror, både her hjemme og på ferie.

Her er noen ting du kan gjøre:

  • Lær mer om dyr og natur.
  • Si nei takk til å holde eller klappe eksotiske dyr som aper eller tigere når du er på ferie (disse dyrene er ofte hentet direkte fra naturen og lever under svært dårlige forhold).
  • Plukke og resirkulere søppel fra naturen.
  • Reduser forbruket ditt.
  • Vær delaktig i debatter i lokalsamfunnet.
  • Unngå å handle produkter som er kjent for å skade regnskogen (dette kan du sjekke på Regnskogfondet sin nettside).
  • Meld deg inn i en naturvernorganisasjon.
Krondue klekket

Historisk begivenhet for sårbar art i Dyreparken

For første gang i Dyreparkens historie har en kronduekylling overlevd. Kronduen er verdens største due, og er klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste.

Bevaringshuset Dyrenes verden

I juni 2018 åpnet Dyreparken bevaringshuset Dyrenes Verden. Her ønsker vi å sette fokus på bevaring av utryddingstruede dyrearter, blant annet damfrosk, og øke miljøbevisstheten generelt i samfunnet.

Bevaringshuset er et samarbeid mellom Regnskogfondet, WWF Verdens Naturfond og Dyreparken.

Dette er Bevaringshuset

Hvorfor trener vi dyrene i Dyreparken?

Aktivisering av dyrene er en av de viktigste oppgavene dyrepasserne har.

Les mer om aktivisering

Hva gjør Dyreparken?

Bevaring av naturen

EAZA har også mange prosjekter for å bevare dyrene i naturen, og engasjerer seg i mange land for å bevare dyrenes leveområder. Dyreparker gir økonomisk støtte til feltprosjekter, samler inn penger og gjør folk oppmerksomme på behovet for bevaring.

Palmeolje

Dyreparken samarbeider med Regnskogfondet om å sette fokus på problemene palmeolje skaper for regnskogen og dyrene som lever der.

Klimatruede arter

Dyreparken samarbeider med WWF om å sette fokus på dyr som er truet pga klimaendringer.

 

Fakta fra WWF og Regnskogfondet (2020)

Ifølge WWF har vi siden 1970 gjennomsnittlig mistet minst 60 prosent av verdens bestander av ville dyr.

For hvert år som går mister vi to prosent av verdens dyreliv (Kilde: WWF).

Regnskogen: Nesten 20 % av Amazonas har forsvunnet på 50 år (Kilde: WWF).

Hvert år forsvinner det 46.000 kvadratkilometer regnskog – det er et område på størrelse med Danmark. (Kilde: Regnskogfondet).

MEN: Det finnes lyspunkter: Brasil har redusert avskogingen med 75 prosent siden 2005, og i både Kongo og Indonesia har myndighetene innført midlertidig hogststans (Kilde: Regnskogfondet).