Utleie av enkel barnevogn og tvillingvogn
Du betaler kr. 200 for leie av barnevogn (enkeltvogn eller tvillingvogn), i tillegg kommer det et depositum.
Når du leier barnevogn må du signere et vilkårsskjema, før du får utlevert vogna. (Se vilkår nederst på denne siden).  Husk å levere vogna tilbake før Parkens stengetid og ha med kvitteringen.

Barnevogner kan ikke forhåndsbestilles.

Her foregår utleie 
I vår hovedsesong på sommeren foregår utleie av barnevogner i en egen bod som er betjent, Tralleboden. Denne ligger like innenfor Dyreparkens hovedinngang. Ellers i året foregår utleie av vogner direkte fra Gjesteservice.

Vilkår for leie
Utlevering skjer ved fremvisning av kvittering og gyldig legitimasjon, alternativt betaling av depositum. Som leietaker er du ansvarlig for produktet og eventuelt tilbehør under leieperioden. Dersom produktet eller medfølgende tilbehør skulle bli tapt, skadet eller tilgriset utover det som kan påregnes ved normalt bruk kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Depositum vil bli tilbakebetalt ved fremvisning av gyldig kvittering/hentelapp, og vi forbeholder oss retten til å holde tilbake depositum frem til eventuelle krav er gjort opp.
All personlig data vil bli slettet samme dag, med unntak av tilfeller der produkter ikke blir tilbakelevert.
Dersom produktene ikke blir levert inn til avtalt tid, vil man bli belastet for ekstra leie pålydende kr. 400,- per dag. Manglende innlevering regnes som tyveri og vil føre til politianmeldelse samt belastning av full verdi for produktet.
For å unngå urettmessige krav, vennligst sjekk vognen din nøye ved både ut- og innlevering og meld fra om du oppdager skader. Skulle uhellet være ute, meld gjerne fra til oss på tlf. 970 59 785.

X