Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpner igjen 1. april

Handlekurv

Dyreparkens billettfond

Billettfondet støtter hvert år en rekke organisasjoner og foreninger med inngangsbilletter til Dyreparken, og med premieposer til ulike arrangementer. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle, men vi gjør så godt vi kan.

Hva kan jeg søke om?

Inngangsbilletter

Du kan søke om inngangsbilletter til Dyreparken, Badelandet eller Begge parker (billett som gir inngang til både Dyreparken og Badelandet). Billettfondet innvilger kun billetter for et dagsbesøk, og ikke for flere sammenhengende dager. I søknadsskjemaet kan du legge ved informasjon om når du ønsker å besøke oss.

 

Gevinster og premier

Du kan søke om 1 stk premiepose som inneholder ulike produkter fra Dyreparken, som egner seg til aktiviteter som basar, fiskedam og andre premieringer. Dyreparken kan dessverre ikke sende premieposen, så denne må hentes i Dyreparken. Billetter er ikke en del av premieposen.

 

Hva kan jeg ikke søke om?

Det er ikke mulig å søke om overnatting i Dyreparken, årskort/sesongkort eller forestillingsbilletter. Billettfondet deler ikke ut inngangsbilletter som skal brukes til konkurranser, basarer o.l. Ønsker du gevinster til slike arrangementer kan du søke om premiepose.

Dyreparken / Dyreparkens billettfond kan ikke bidra som økonomisk sponsor til ulike innsamlingsaksjoner, russebusser o.l. Vi mottar svært mange forespørsler om sponsoravtaler hvert år, og vi har derfor valgt ut et par langsiktige sponsorsamarbeid, bla. Mara Naboisho.

Søknadskriterier

  • Det er viktig at søknaden fylles ut i sin helhet for at vi skal kunne vurdere din søknad på best mulig måte. Kortfattede søknader har som regel dårligere mulighet til å bli innvilget. Vi har ikke kapasitet til å ta kontakt med søker for å etterspørre mer informasjon, så det er viktig at søknaden leveres så komplett som mulig. Det er en helhetlig vurdering som gjøres i hvert tilfelle.

  • Det er som utgangspunkt kun mulig å få innvilget én søknad per år. Det er mulig å søke igjen hvis man ikke fikk søknaden sin innvilget ved forrige frist. Helheten av søknadsmassen avgjør hvem som blir prioritert fra gang til gang. Det er ulike behov, bakgrunn og problemstillinger som krever at man utøver skjønn i hvert tilfelle.

  • Dersom din organisasjon, forening eller lag består av flere avdelinger i Norge, må vi be om å motta en felles søknad fra deres hovedkontor. Dette gjelder også dersom din organisasjon/avdeling tilhører en kommune. Søknaden skal da sendes inn via administrasjonen i din kommune. Vi har denne ordningen fordi vi ønsker at flest mulig søkere skal kunne benytte billettene rettferdig ved at deres hovedkontor deler ut lokalt og etter behov.