Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Billettfond / sponsing

Billettfondet støtter hvert år en rekke organisasjoner og foreninger med inngangsbilletter til Dyreparken, og med premieposer til ulike arrangementer. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle, men vi gjør så godt vi kan.

Dyreparken samarbeider også med NAV og noen utvalgte kommuner. For å søke om bidrag via disse ber vi deg om å kontakte NAV eller din kommune direkte.

Dyreparkens billettfond er for lag, foreninger, organisasjoner og i noen tilfeller også enkeltpersoner med spesielle utfordringer utover økonomiske utfordringer alene, som av ulike andre grunner eller tilleggsårsaker ikke kan kjøpe billetter selv.

Vi har stor forståelse for at dette betyr at mange faller utenfor billettfondets kriterier fordi vanskeligstilt økonomi ofte er hovedårsak til at fritidsaktiviteter faller bort, men innenfor denne gruppen har vi dessverre ikke kapasitet til å kunne likebehandle alle.

Det er viktig at søknaden fylles ut i sin helhet for at vi skal kunne vurdere din søknad på best mulig måte. Det er en helhetlig vurdering som gjøres i hvert tilfelle. Det er ingen restriksjoner på hvor mange ganger man kan søke, selv om man har fått innvilget billetter før. Noen kan bli vurdert til å motta billetter flere ganger flere år på rad. Helheten av søknadsmassen avgjør hvem som blir prioritert fra gang til gang. Det er ulike behov, bakgrunn og problemstillinger som krever at man utøver skjønn i hvert tilfelle.

Fem søknadsfrister hvert år
Billettfondet har fem søknadsfrister i året: 1. mars, 1. mai, 1. juli, 1. september og 1. november. Dersom du ikke har fått noen tilbakemelding fra oss innen 15 dager etter søknadsfristens utløp har du dessverre ikke blitt tildelt billetter i denne gang. Du er selvsagt velkommen til å søke igjen ved neste anledning. Søknader om premieposer behandles også fortløpende.

Det er dessverre ikke mulig å søke om årskort eller opphold/overnatting i Dyreparken.

Premieposer
I løpet av året deler vi også ut en rekke premieposer som kan benyttes til basarer, utlodninger o.l.

Vi har to ulike kategorier du kan søke på:
Du kan søke enten billetter gjennom Dyreparkens billettfond, eller premieposer ved å velge kategori i menyen i skjemaet under. Merk at skjemaet må fylles ut i sin helhet både ved å søke om billetter eller premiepose.

1) INNGANGSBILLETTER
Her kan man søke om inngangsbilletter til Dyreparken og/eller Badelandet. Billettfondet gjelder kun inngangsbilletter (ikke årskort eller overnattinger på våre hoteller). Billettfondet deler ikke ut billetter til premiering under basarer, innsamlingsaksjoner o.l. Ønsker du gevinster til slike arrangementer kan du søke om premiepose.

Dersom din organisasjon, forening eller lag består av flere avdelinger i Norge, må vi be om å motta en felles søknad fra deres hovedkontor. Dette gjelder også dersom din organisasjon/avdeling tilhører en kommune. Søknaden skal da sendes inn via administrasjonen i din kommune. Vi har denne ordningen fordi vi ønsker at flest mulig søkere skal kunne benytte billettene rettferdig ved at deres hovedkontor deler ut lokalt og etter behov.

2) PREMIEPOSE (til basar, fiskedam, premier o.l.)
Du kan søke om 1 stk premiepose som inneholder ulike produkter fra Dyreparken, som egner seg til aktiviteter som basar, fiskedam og andre premieringer. Dyreparken kan dessverre ikke sende premieposen, så denne må hentes i Dyreparken av søker, etter avtale.

NB: Merk at billetter og årskort ikke er en del av premieposen.

I tillegg til billettfond og premieposer, støtter Dyreparken mange andre organisasjoner, bedrifter, institusjoner og prosjekter både lokalt, ellers i landet og også internasjonalt.