Dyreparker

* Hvordan arbeider en dyrepasser? 
* Hvilken nytte kan en dyrepark gjøre? 
* Hvordan tar vi vare på dyrene i Dyreparken? Hva er EAZA?

Vi tar for oss ulike sider av det å drive en dyrepark. Vi ser på eksempler på hvordan vi tar vare på dyrene i Dyreparken. Elevene får et innblikk i hvordan dyreparker driver bevaringsarbeid.

Kompetansemål etter VG1
* Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
* Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.

Målgruppe: VG1, passer også for landbruksskoler ol.
Gruppestørrelse: Maks 30 personer
Pris: 950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid: 1,5 time

Kontakt/bestilling: helene@dyreparken.no

 

X