Velkommen til

Nordisk Villmark

Om Nordisk Villmark

Nordisk Villmark - Dyreparkens største område

Nordisk Villmark er det største området i Dyreparken, hele 40 dekar stort. Her finner du blant annet ulv, elg, jerv, gaupe, fjellrev og oter.

Med Nordisk Villmark, som ble åpnet i 1992, og ferdigstilt i 1998, fikk Parken levendegjort sitt mangeårige ideal om at "menneskene innhegnes og dyrene går fri", takket være et sinnrikt brosystem med gangstier høyt over bakken.

I Nordisk Villmark finnes også Villmarkshytta og Lavvoen. Lavvoen benyttes blant annet til events og selskaper.

Hver dag hele året er er det en eller flere dyrepresentasjoner i Nordisk Villmark. Da kan du oppleve fôring av våre nordiske rovdyr på nært hold.

Høydepunkter i Nordisk Villmark

Aktiviteter i Nordisk Villmark

Trenger du hjelp?