Badelandet: Dønningen

Et stort innendørs bølgebasseng. 

Gjør deg klar for neste bølge!

Høyde- og aldersbegrensning:
Barn som ikke er svømmedyktige, må være i følge med en voksen over 18 år.

Barn under ti år og barn som ikke er svømmedyktige, skal holdes under oppsyn under hele besøket. Barna er foreldre/foresattes ansvar under hele besøket, og må være i følge med person over 18 år.

Trenger du hjelp?