Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Nordiske rovdyr

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: 5.-10. trinn og VG1.

* Hva er et rovdyr?
* Hvordan kan vi bruke tennene til å bestemme hva et dyr spiser?
* Bør vi ha rovdyr i Norge?

Vi tar utgangspunkt i de fire store norske rovdyrene, jerv, bjørn, ulv og gaupe. Vi vil se hva som kjennetegner et rovdyr og en planteeter. Vi kikker nærmere på tenner, hodeskaller, gevir og skinn. Ulike sider av rovdyrdebatten vil bli belyst. Turen går til Nordisk villmark for å kikke på de norske rovdyrene som lever her. Elevene vil være med å finne eventyr og myter hvor de norske rovdyrene er med. Elevene vil få utdelt en rovdyrquiz de svarer på og som gjenomgås på skolen etterpå.

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
* Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene.
* Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk.

Kompetansemål etter 10. trinn
* Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene.
* Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Kompetansemål etter VG1
* Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette.
* Velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet.
* Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.
* Gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land.

Tilrettelagt for: 5. – 10. trinn
Gruppestørrelse: Maks 30 personer
Pris: 950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid: 1 – 1,5 time

Kontakt/bestilling: post@dyreparken.no