Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Naturmangfold og utrydningstruede dyr

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: 5. – 10. trinn og VG1.

Naturmangfold og utrydningstruede dyr

* Hva er naturmangfold?
* Hvor mange dyr og planter finnes?
* Hva vil det si at en art er utrydningstruet?
* Har vi utrydningstruede dyr og planter i Norge?
* Hva gjør Dyreparken for å bevare utrydningstruede dyr?

Vi tar utgangspunkt i den utrydningstruede sibirske tigeren for å vise hvordan dyreparker arbeider med utrydningstruede dyr. Elevene presenteres for IUCNs rødliste over utrydningstruede dyr. Vi diskuterer hvilke faktorer som påvirker at en art er truet. Og er det egentlig så farlig om noen arter forsvinner?  Etter undervisningen vil elevene få utdelt oppgaver om utrydningstruede dyr som gjøres i Dyreparken.

Kompetansemål etter 7. årstrinn
* Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste organene
* Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk.

Kompetansemål etter 10.trinn
* Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene
* Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Tilrettelagt for: 5. – 10. trinn
Gruppestørrelse: Maks 30 personer
Pris: 950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid: 1 – 1,5 time

Kontakt/bestilling: post@dyreparken.no