Informasjon om korona

Nye midlertidige avbestillingsvilkår og hvordan Dyreparken forholder seg til koronaviruset. Les her.

Tirsdag 25.02.2020
Klokken 14:21

Informasjon om korona

Nye midlertidige avbestillingsvilkår og hvordan Dyreparken forholder seg til koronaviruset. Les her.

Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent fra 1. mai

Fra 1. mai til høstferien.

Se åpningstider og priser

Dyreparker

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: VG1.

Dyreparker

* Hvordan arbeider en dyrepasser?
* Hvilken nytte kan en dyrepark gjøre?
* Hvordan tar vi vare på dyrene i Dyreparken? Hva er EAZA?

Vi tar for oss ulike sider av det å drive en dyrepark. Vi ser på eksempler på hvordan vi tar vare på dyrene i Dyreparken. Elevene får et innblikk i hvordan dyreparker driver bevaringsarbeid.

Kompetansemål etter VG1
* Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
* Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.

Tilrettelagt for: VG1, passer også for landbruksskoler ol.
Gruppestørrelse: Maks 30 personer
Pris: 950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid: 1,5 time

Kontakt/bestilling: post@dyreparken.no