Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Pattedyr, fugler og krypdyr

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: 3. – 10. trinn.

Papegøyer

Pattedyr, fugler og krypdyr

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegnene på de ulike dyregruppene. Elevene observerer utvendige likheter og ulikheter hos dyregruppene. Vi snakker om hvordan dyr deles inn i grupper. Vi ser på dyrenes tilpasninger, levevis og evolusjon. Her er det også mulig å velge bare en dyregruppe.

Kompetansemål etter 4. årstrinn: 
* Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
* Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er
* Argumentere for ansvarlig fremferd i naturen

Kompetansemål etter 10.trinn
* Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene.

Tilrettelagt for: 3.-10. trinn
Gruppestørrelse: Maks 30 personer
Pris: 950 kr + inngangsbillett
Tid: 1-1,5 time
Åpningstid: Hverdager 10.00-15.00

Kontakt/bestilling: post@dyreparken.no