Informasjon om korona

Nye midlertidige avbestillingsvilkår og hvordan Dyreparken forholder seg til koronaviruset. Les her.

Tirsdag 25.02.2020
Klokken 14:21

Informasjon om korona

Nye midlertidige avbestillingsvilkår og hvordan Dyreparken forholder seg til koronaviruset. Les her.

Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent fra 1. mai

Fra 1. mai til høstferien.

Se åpningstider og priser

Pattedyr, fugler og krypdyr

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: 3. – 10. trinn.

Papegøyer

Pattedyr, fugler og krypdyr

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegnene på de ulike dyregruppene. Elevene observerer utvendige likheter og ulikheter hos dyregruppene. Vi snakker om hvordan dyr deles inn i grupper. Vi ser på dyrenes tilpasninger, levevis og evolusjon. Her er det også mulig å velge bare en dyregruppe.

Kompetansemål etter 4. årstrinn: 
* Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter
* Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er
* Argumentere for ansvarlig fremferd i naturen

Kompetansemål etter 10.trinn
* Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene.

Tilrettelagt for: 3.-10. trinn
Gruppestørrelse: Maks 30 personer
Pris: 950 kr + inngangsbillett
Tid: 1-1,5 time
Åpningstid: Hverdager 10.00-15.00

Kontakt/bestilling: post@dyreparken.no