Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Aktivitetsvert (over 18 år)

Aktivitetsvertene (over 18 år) skal gi gjestene en god opplevelse når de f.eks. tar seg en tur i Heksehuset, i Bilbanen eller i Dreggen.

Arbeidsoppgaver: 
I Dyreparken har vi aktiviteter for store og små. Som aktivitetsvert skal du betjene og legge forholdene til rette for gjestene på de aktivitetene du får operatøransvar for. Noen steder er det kun èn aktivitetsvert, andre steder jobber flere sammen av sikkerhetsmessige årsaker. Service og fokus på sikkerhet er veldig viktig. Det kreves derfor at de ansatte er ansvarlige, oppmerksomme og har stor respekt for regelverket. Du skal samtidig sørge for at gjestene trives, og du må like å omgås barn.

Arbeidstid:
Vaktene har en varighet på 5-9 timer per dag, og man rullerer mellom de ulike grupper av aktiviteter, og vil dermed få flere arbeidsoppgaver.

Formelle krav:

  • Fylt 18 år grunnet sikkerhetsregler. 

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Humørfylt
  • Nøyaktig og punktlig
  • Kunne opprettholde god konsentrasjon
  • God fokus på sikkerhet også i hektiske situasjoner
  • Lyst og interesse for å skape en god stemning blant barn og voksne

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.