Billettfond

Veldedige organisasjoner, grupper og lag kan søke om å få utstedt gratisbilletter til Dyreparken og Badelandet.

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om å få inngangsbilletter til Dyreparken.

Dyreparkens visjon er "Vi skal begeistre barn og voksne med aktive opplevelser og levende inntrykk". Derfor ønsker vi at flest mulig skal få kunne oppleve en positiv og minnerik dag i Dyreparken. Med opprettelsen av billettfondet håper vi å kunne nå enda lenger i vårt mål om å "spre glede, opplevelser og kunnskap til alle som kommer på besøk".

Vi mottar svært mange søknader hvert år, og kan ikke innfri alle. Alle søkere blir behandlet på lik linje, og det blir foretatt vurdering i hvert enkelt tilfelle.


Søknadsfrister
Vi har fem søknadsfrister hvert år.
* 1. mars
* 1. mai
* 1. juli
* 1. oktober
* 1. desember

Dersom du ikke har mottatt noen tilbakemelding innen 15 dager etter søknadsfristens utløp, har du dessverre ikke fått tildelt billetter i denne omgang. Du kan selvsagt søke igjen ved neste anledning.


Hvem kan søke?
* Veldedige og allmennyttige organisasjoner
* Lag / foreninger
NB: Alle lokale organisasjoner som har nasjonalt hovedkontor, bes organisere en felles søknad til Dyreparken. Avsender av søknaden skal være organisasjonens nasjonale hovedkontor, og søknad må skje via skjemaet under.

Når er billettene gyldige?
Etter avtale.

Denne tjenesten gjelder ikke skoler og barnehager. For priser for skoler og barnehager: Se: Spesialpriser

Hvordan søke?
Fyll inn følgende skjema:

Trenger du hjelp?