Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Dåhjort
Heia

Dåhjort

Dåhjortene holder til i mellom Jungelen og KuToppen. Om sommeren kan man gå inn og vandre fritt på stiene i innhegningen. Husk at det ikke er lov til å mate dyrene.

Vanlig i Europa

Dåhjorten er vanlig i store deler av Europa. Den finnes også i sørøst i Norge ved grensen til Sverige. Dåhjorten er et flokkdyr. Hunnene lever sammen med unge dåhjorter i store flokker, det kan være over hundre dyr i en flokk, og hannene lever i mindre grupper. Hannene og hunnene kommer sammen på høsten når det er paringstid. Da sloss hannene om å få pare seg md hunnene.

Ungen blir født i juni – juli. Kalven gjemmes de første ukene i tett vegetasjon. Den ligger helt stille og rolig, kamuflert med de hvite prikkene i pelsen. Moren kommer innom kalven med jevne mellomrom for å la den drikke melk, og av og til følger hun den til et nytt skjulested. Ungen drikker melk av moren i seks til ni måneder og holder sammen med henne i et år.

Gevir

Geviret til dåhjorten er flatt og fjølformet. Det felles og vokser ut igjen hvert år. Geviret blir større og får flere greiner for hver gang det vokser ut, men blir mindre igjen når hjorten blir gammel. Om våren, etter felling, begynner et nytt gevir å vokse. Fra starten er det dekket med fin hud, kalt bast, som inneholder et nettverk av nerveceller og blodårer som forsyner geviret med oksygen og næring i vekstperioden. Når geviret er utvokst tørker basten ut og feies av mot busker og trær, slik at geviret er klart for å brukes i paringstiden om høsten. Hannene som holder sammen i gruppe blir da rivaler og kjemper om hunnene. Motstanderen vurderes ut fra størrelsen på geviret. Når paringstiden er over felles geviret.

Visste du at ...

Dåhjortene har en rødbrun pels med hvite prikker på sommeren, mens om vinteren blir pelsen mørkere, og da er ikke prikkene like lette å se.

Dåhjorten lever sammen i flokk, og det kan være over 100 dyr i en flokk.

Hannen kalles dåbukk og hunnen kalles hind eller kolle.

Lær mer

Art Dama dama
Engelsk Fallow deer
Utbredelse Europa

Introdusert i deler av Europa, Afrika, Sør-Amerika, Australia, New-Zealand

Leveområde Skog og sletter
Føde Gress, blader, knopper
Vekt 30-80 kg
Levealder 15-20 år
Drektighetstid 7-8 måneder
Antall unger 1
Status Ikke truet (IUCNs rødliste)
Rike Dyreriket Animalia
Rekke Ryggstrengdyr Chordata
Klasse Pattedyr Mammalia
Orden Partåede klovdyr Cetartiodactyla
Familie Hjortefamilien Cervidae
Slekt Dåhjorter Dama
Art Dåhjort Dama dama

Andre opplevelser

I Dyreparken finnes det en rekke opplevelser. Det er så mange at det kan være vanskelig å få med seg alle.