Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Alpesteinbukk
Heia

Alpesteinbukk

Alpesteinbukkene lever i høyfjellet og er spesialister på å klatre opp og ned fjellsidene for å finne mat.
Alpeteinbukk i Dyreparkens Asia-område.

En ordentlig fjellgeit

Alpesteinbukken har fått navnet sitt fra området den opprinnelig kommer fra, nemlig alpene. Den lever over tregrensen i høyfjellet, vanligvis i høyder på 1600-3200 meter over havet. Alpesteinbukkene migrerer mellom sommer- og vinterområder. Disse områdene kan være flere kilometer fra hverandre. Om vinteren er de på lavere høyder, som regel i fjellsider som er vendt mot sør, mens de om sommeren klatrer oppover i fjellet til lavere temperaturer og for å finne mat.

Alpesteinbukken har tykk, ullen pels som er god å ha når man lever høyt oppe i fjellet. Pelsen er grå og brun i fargen.

Konkurrerer om hunnene

Alpesteinbukken lever sammen i flokker. Størrelsen på flokken kommer an på tiden på året, tilgangen på mat og området. Hannene og hunnene lever hver for seg, bortsett fra i paringstiden som er fra desember til midten av januar. Hannene konkurrerer om å få parret seg med hunnene. Den dominante og sterkeste (ofte den eldste) hannen kommer seirende ut av slåsskamper og får dermed pare seg med hunnene i en flokk. Mindre hanner prøver å snike seg til og pare med hunner når den dominante hannen ikke er i nærheten. Hunnene er drektige i 5-6 måneder og får som regel 1 unge, men tvillinger er også mulig.

Visste du at ...

Alpesteinbukker lever vanligvis i høyder på 1600-3200 moh. De er spesialister på å klatre opp og ned fjellsider.

Både hannene og hunnene har horn hos alpesteinbukkene. Hannens horn er størst og kan bli nesten halvannen meter lange.

Alpesteinbukken ble nesten utryddet tidlig på 1800-tallet på grunn av alt for mye jakt.

Lær mer

Art Capra ibex
Engelsk Alpine ibex
Utbredelse Alpene (Østerrike, Frankrike, Sveits, Tyskland, Bulgaria, Slovenia)
Leveområde Høyfjellet, over tregrensen (vanligvis 1600 – 3200 moh)
Levealder 10-18 år
Føde Gress, knopper, skudd, planter
Drektighetstid 5-6 måneder
Antall unger 1
Status Ikke truet (IUCN)
Rike Dyreriket Animalia
Rekke Ryggstrengdyr Chordata
Klasse Pattedyr Mammalia
Orden Partåede klovdyr Cetartiodactyla
Familie Slirehorndyrfamilien/kvegfamilien/bovider Bovidae
Slekt Geiter, steinbukker Capra
Art Alpesteinbukk Capra Ibex

Andre opplevelser

I Dyreparken finnes det en rekke opplevelser. Det er så mange at det kan være vanskelig å få med seg alle.