Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Regnskogen

Undervisningsopplegg tilrettelagt for: 3.-10. trinn og VG 1

Orangutang, Dyr

Regnskogen

* Hvor finner man regnskog?
* Hvilke dyr lever i regnskogen?
* Hvordan er klimaet i regnskogen?
* Hvorfor er regnskogen så viktig?

Møt i livet i en tropisk regnskog. Vi ser på regnskogens beliggenhet, klima, plante- og dyreliv. Her finner man blant annet fugler, aper, krypdyr og insekter. Vi studerer regnskogens økosystem og mangfoldet av dyr og planter. Hvordan har dyrene tilpasset seg dette miljøet, et liv i konstant varme?

Kompetansemål etter 4. årstrinn: 
* Argumentere for ansvarlig framferd i naturen
* Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Kompetansemål etter 7. årstrinn:
* Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk.

Kompetansemål etter 10. trinn
* Gjøre greie for hvilke biotiske og abiotiske faktorer som inngår i et økosystem og forklare sammenhengen mellom faktorene.
* Observere og gi eksempler på hvordan menneskelige aktiviteter har påvirket et naturområde, identifisere ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner.

Kompetansemål etter VG 1
* Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette.
* Velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet.
* Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.
* Gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land.

Tilrettelagt for: 3.-10. trinn og VG 1
Gruppestørrelse: Maks 30 personer
Pris: 950 kr per gruppe + inngangsbillett
Tid: 1-1,5 time

Kontakt/bestilling: post@dyreparken.no