Konsernsjef, Dyreparken Utvikling AS
Reidar Fuglestad
Tlf. 97 05 97 10
reidar@dyreparken.no

Administrerende direktør, Kristiansand Dyrepark AS
Per Arnstein Aamot
Tlf: 97 05 97 23
per@dyreparken.no

Salgs- og markedsdirektør, Kristiansand Dyrepark AS
Anniken B. Schjøtt
Tlf. 97 05 97 20
anniken@dyreparken.no  

 

 

Mediebank

Klikk her for å komme til Dyreparkens design og mediebibliotek. Kontakt oss for å få brukernavn og passord.