Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv
Steppesebra
Afrika

Steppesebra

Alle sebraer har sitt eget unike mønster.

Årlig vandring for mat og vann

Steppesebraen lever på savanner og gressområder i Afrika. De kan bevege seg i høyder opp til hele 4400 meter over havet. Det som begrenser sebraens utbredelse er tilgangen på vann. Sebraer må nemlig drikke hver dag og er dermed avhengige av å ha en vannkilde i nærheten.

Sebraer er planteetere og spiser for det meste gress, men også litt blader og skudd. En sebra kan bruke 20 timer hver dag på å spise. For å ha god nok tilgang på mat og vann vandrer sebraflokker store avstander hvert år. Både sebraer, gnuer og antiloper gjør denne årlige vandringen, bedre kjent som «The Great Migration».

Flokkdyr

Steppesebraer lever sammen i flokker som består av en beskyttende hingst, flere hopper og deres avkom. Størrelsen på flokken varierer ut ifra hvor stor tilgangen på mat er. Hunnene ønsker å holde seg nær en hingst som høyt rangert og flink til holde andre hanner unna for å få mest mulig tid til å spise. Hingstene konkurrer også om å gjøre hoppene drektige. Det fødes flest føll under regntiden, som i Øst-Afrika er i perioden fra oktober til mars. Sebrahopper går drektige i rett over et år og føder ett føll om gangen. Siden sebra er et byttedyr for rovdyrene på savannen er det viktig at nyfødte føll kommer seg raskt på beina. Føllet klarer å stå oppreist etter bare 10-15 minutter, og bare en time etter det er født går og løper det omkring.

Unike striper

Alle sebraer har sitt eget unike mønster. Det er flere teorier for hvorfor sebraer har striper. For det første gjør stripene det lettere for sebraene å kjenne hverandre igjen. For det andre kan kombinasjonene av mønster og bevegelse i flokken forvirre rovdyr. Stripene kan også virke kamuflerende slik at det er lettere å gjemme seg, de kan bidra til regulering av kroppstemperaturen og virke som en naturlig solkrem. Det har i tillegg vist seg at stripene beskytter mot tsetse fluer.

Rødlistestatus

Antallet steppesebra i naturen synker og arten er nær truet på IUCN sin rødliste. Hovedtruslene for sebraer er:

  • jakt, først og fremst pga. skinnet.
  • oppstykking av leveområder
  • hindringer i vandringsruten
  • Økende konkurranse om mat mot husdyr

Vandringsruten

Hvert år følger sebraflokker en vandringsrute sammen med gnu og antiloper. Dette er kjent som «The Great Migration». Utbygging av jordruk, gårder, veier og hoteller gjør at det oppstår hindringer i vandringsruten som dyrene følger for å skaffe seg mat.

Dyreparken sitt hjerteprosjekt Mara Nabiosho jobber for å bevare områdene i vandringsruten som ligger utenfor nasjonalparker.

Les mer om Mara Nabiosho her

VISSTE DU AT...

Et sebraføll klarer å stå oppreist bare 10-15 minutter etter det er født.

Sebraer trenger mye gress og kan derfor bruke opp mot 20 timer på å spise hver dag.

Sebraer må også drikke hver dag. Tilgang på vann er derfor viktig for en sebraflokk.

Lær mer om sebraen

Engelsk Plain Zebra
Art Equus quagga
Utbredelse Afrika
Leveområde Savanne, gressområder
Vekt 175 – 385 kg
Levealder 20-30 år
Drektighetstid 12 – 13 måneder
Antall unger 1
Føde Gress, blader og skudd
Status Nær truet (IUCN Red List)

 

Rike Dyreriket Animalia
Rekke Ryggstrengdyr Chordata
Klasse Pattedyr Mammalia
Orden Upartåede hovdyr Parissodactyla
Familie Hestefamilien Equidae
Slekt Hestedyr Equus
Art Steppesebra Equus quagga

Etter 12-13 måneder er hoppa klar for å føde. Hun forlater da flokken for å gjemme seg for rovdyr mens hun føder. Når føllet blir født veier det som regel rett over 30 kg, og bare minutter etter at det er født kan det stå oppreist og følge moren tilbake til flokken. Etter en uke begynner føllet å gresse. Føllet drikker melk av moren til det er 7-11 måneder og forlater flokken når det er 1-3 år gammelt. Det er rangordning i flokken og føllet får rang etter morens rang. Føllet er veldig utsatt for rovdyr, 50 % av føllene blir tatt av rovdyr det første året.

Som andre hestedyr er sebraer gode til å løpe. Sebraer har lange bein og kan komme opp i en fart på 55 km/t. Dette er viktig for å kunne komme seg vekk fra rovdyrene på savannen, som for eksempel løver, leoparder, afrikanske villhunder og hyener.

Andre opplevelser

I Dyreparken finnes det en rekke opplevelser. Det er så mange at det kan være vanskelig å få med seg alle.