Arbeidsoppgaver:
Gjestebehandling og håndtering av klager er en viktig del av jobben som medarbeider hos Gjesteservice. I tillegg vil Gjesteservice ha en del administrative funksjoner, samt håndtere hittegods. Det er viktig å kunne takle mange ulike typer mennesker, og å kunne jobbe i et hektisk miljø.

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil variere mellom kl. 08.00 og 20.00, samt jobbing fram til kl. 23.30 når Kaptein Sabeltann-forestillingen begynner.

Formelle krav:
- Fylt 20 år

Ønskede kvalifikasjoner:
- Beherske PC
- Serviceinnstilt
- Blid og omgjengelig
- Jobbe alene og i team
- Jobbe i et hektisk miljø
- Evne til å skape en god stemning blant gjester og arbeidskollegaer
- Erfaring fra gjeste- og kundebehandling er en stor fordel

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

X