Arbeidsoppgaver:
Det daglige arbeidet består blant annet i å motta bestillinger, pakke varer fra vårt sentrallager og kjøre dette ut til våre salgssteder i Dyreparken og Badelandet, både butikker og spisesteder. Overføringene må deretter registreres i vårt butikkdatasystem.

Arbeidstid:
Arbeidstiden varierer fra kl. 08.00, til ca. kl. 22.00.

Formelle krav:
- Fylt 18 år
- Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:
- Effektiv og selvstendig
- God ordenssans
- God styrke, da jobben innebærer en del tunge løft

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

X