Arbeidsoppgaver:
 • Tilberedning og anretning av varm og kald mat på fastsatt meny/buffe
 • Forefallende kjøkkenrutiner, herunder mathygiene og rengold på kjøkken og restaurant
 • Gjennomføring av store og små arrangement og selskaper

Arbeidstid:
Arbeidstiden vil variere, både dagvakter, kveldsvakter og helgevakter.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fagbrev
 • Relevant arbeidserfaring
 • Fylt 18 år
 • Må snakke minst et skandinavisk språk 
 • Gode samarbeidsevner
 • Nøyaktighet, punktlighet og effektivitet

Personlige egenskaper:

 • Lærevillig og pliktoppfyllende- Stå-på-vilje og evne til å takle hektiske perioder
 • Klare å skape et godt miljø og teamfølelse med øvrig kjøkkenpersonell og servitører 
 • God på å lære opp andre 
 • Selvstendig

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken, skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Opplæringen vil variere fra avdeling til avdeling, men felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april-juni. Det forventes at du stiller opp på opplæringene og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.

 

                   Kokk Abra Havn

X