Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Damfrosk

Dyreparken tar nå ansvar for å redde Norges mest utryddingstruede dyr, damfrosken. Det er kun 20 kjente individer igjen – men nå legger de egg i Dyreparkens spesialbygde område!

Damfroskens leveområde er begrenset til et par dammer i i Arendalsområdet, og det er kun 20 kjente individer igjen. Men nå formeres damfrosker i en spesialbygget avlsstasjon i Dyreparken, i bevaringshuset Dyrenes verden.

Dyreparken startet i 2017 et prosjekt sammen med miljødirektoratet, Universitet i Agder, fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Dolmen Amphibios, der hensikten er å prøve å få opp bestanden av damfrosk.

Etter å ha planlagt prosjektet i nesten to år, ble de første froskene hentet inn fra området hvor de lever, i nærheten av Arendal, 18. mai 2018. Til sammen tre hunner og tre hanner ble hentet inn til Dyreparken.

Målet er at froskene skal formere seg i Dyreparken under kontrollerte forhold, for så å kunne sette ut rumpetroll og småfrosk i naturen igjen. Dette er første gang Dyreparken er direkte med på avl og utsetting av dyr i naturen igjen. Oppdraget kommer fra miljødirektoratet, som har gitt Fylkesmannen i Agder i oppdrag å gjennomføre et avlsprogram for å redde vårt mest truede virveldyr.

Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for damfrosken i Norge. Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder har på vegne av Miljødirektoratet en utøvende rolle i den praktiske forvaltningen, og startet i år et utvidet samarbeid med Universitetet i Agder, Dolmen Amphibios, og Kristiansand Dyrepark. I dyreparken vil publikum ha anledning til å se froskene og lære mer om damfrosken og bevaringsarbeidet.

Lagt i kjøleskap

For mange dyr er det å gå i dvale en viktig del av å kunne overleve vinteren. Dette gjelder også for damfrosken.

For å simulere den naturlige temperaturendringen som skjer på vinteren, må man rett og slett bruke kjøleskap. Til vanlig lever froskene i ca 20 grader celsius. De slutter å spise ca. to uker før dvalen, før de flyttes til et kjøleskap som holder 15 grader. Her legges de i bokser som er fylt med mose.

Deretter senkes temperaturen to grader per dag frem til det kun er 5 grader, og der blir de til de varmes opp igjen etter et par måneder. Froskene vil bli sjekket etter oppvåkningen og vil forhåpentligvis legge nye egg i løpet av våren. Deretter håper vi å kunne slippe dem ut igjen, i henhold til bevaringsplanen.

Fakta om damfrosk

Størrelse: 60 – 70 mm
Levealder: Opp til 6 år i naturen
Mat: Insekter og alle slags smådyr de kan klare å svelge.
Trussel: Fisker og klimaendringer, da de er avhengige av varmt vær.

Damfrosken finnes kun i et lite område i Aust-Agder. Damfrosken har en smal, lys midtstripe på ryggen. I Norge er hunnene mest brune med svarte og hvite tegninger. Hannen er grønnere. Hannenes sang er på sitt sterkeste i juni, og da kan den være svært høylytt.

Damfrosk ble registrert i Norge for første gang i 1986, og til tross for omfattende søk er den bare funnet i 2-3 små tjern i Aust-Agder fylke. Arten er listet som kritisk truet (CR) på Norsk rødliste for arter 2015. Totalbestanden av damfrosk har i perioden etter 1996 variert mellom 15 og 50 voksne individer.

Vår damfrosk skiller seg fra damfroskene på kontinentet i Europa både i farge og i genene. Damfroskene i England og Sverige er lik den norske, noe som understøtter teorien om at de har vært her i nord i lave bestander helt siden istiden. Denne gruppen i nord regnes som en såkalt klade. En klade er en egen gruppering på stamtreet som det er verdt å ta vare på.