OD1A6901.jpg

Damfroskens leveområde er begrenset til et par dammer i i Arendalsområdet, og det er kun 20 kjente individer igjen. Men nå formeres damfrosker i en spesialbygget avlsstasjon i Dyreparken, i bevaringshuset Dyrenes verden.

Dyreparken startet i 2017 et prosjekt sammen med miljødirektoratet, Universitet i Agder, fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Dolmen Amphibios, der hensikten er å prøve å få opp bestanden av damfrosk. 

Etter å ha planlagt prosjektet i nesten to år, ble de første froskene hentet inn fra området hvor de lever, i nærheten av Arendal, 18. mai 2018. Til sammen tre hunner og tre hanner ble hentet inn til Dyreparken. 

Målet er at froskene skal formere seg i Dyreparken under kontrollerte forhold, for så å kunne sette ut rumpetroll og småfrosk i naturen igjen. Dette er første gang Dyreparken er direkte med på avl og utsetting av dyr i naturen igjen.Oppdraget kommer fra miljødirektoratet, som har gitt Fylkesmannen i Agder i oppdrag å gjennomføre et avlsprogram for å redde vårt mest truede virveldyr. 

Lagt i kjøleskap

For mange dyr er det å gå i dvale en viktig del av å kunne overleve vinteren. Dette gjelder også for damfrosken.

For å simulere den naturlige temperaturendringen som skjer på vinteren, må man rett og slett bruke kjøleskap. Til vanlig lever froskene i ca 20 grader celsius. De slutter å spise ca. to uker før dvalen, før de flyttes til et kjøleskap som holder 15 grader. Her legges de i bokser som er fylt med mose.

Deretter senkes temperaturen to grader per dag frem til det kun er 5 grader, og der blir de til de varmes opp igjen etter et par måneder. Froskene vil bli sjekket etter oppvåkningen og vil forhåpentligvis legge nye egg i løpet av våren. Deretter håper vi å kunne slippe dem ut igjen, i henhold til bevaringsplanen.

Fakta om damfrosk

Størrelse: 60 - 70 mm
Levealder: Opp til 6 år i naturen
Mat: Insekter og alle slags smådyr de kan klare å svelge.
Trussel: Fisker og klimaendringer, da de er avhengige av varmt vær.

Damfrosken finnes kun i et lite område i Aust-Agder. Damfrosken har en smal, lys midtstripe på ryggen. I Norge er hunnene mest brune med svarte og hvite tegninger. Hannen er grønnere. Hannenes sang er på sitt sterkeste i juni, og da kan den være svært høylytt.

 

X