Rommet er et atriumsrom med vindu inn mot resepsjonen.  

X