Dyreparken ønsker å være en samfunnsansvarlig bedrift, og bidrar gjennom flere organisasjoner.

Initiativ for etisk handel

Siden desember 2008 har vi vært medlem av Initiativ for etisk handel. På denne måten vil vi bidra til en mer bærekraftig utvikling og til en styrket oppslutning om etisk handel generelt.

Ved å være medlem av IEH har vi forpliktet oss til å jobbe aktivt for å forbedre arbeids- og miljøforhold i vår leverandørkjede. Dette arbeidet gjøres basert på IEHs etiske retningslinjer for innkjøp. Ved å være medlem har vi også forpliktet oss til årlig å rapportere til IEH om vårt arbeid med etisk handel.

Dyreparken har utviklet en egen Code of Conduct (CoC) som alle våre leverandører må følge.

IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. 
Se mer på www.etiskhandel.no

Grønt punkt Norge

Dyreparken er medlem i Grønt Punkt Norge, en returordning for brukt emballasje. Til sammen sørger alle medlemmene i Grønt Punkt Norge for at norges CO2-utslipp reduseres med 350.000 tonn.

Miljøfyrtårn

Kristiansand Dyrepark AS ble miljøsertifisert i stiftelsen Miljøfyrtårn 23. januar 2009. Noen av fokuspunktene er blant annet kildesortering, økt fokus på sunn mat og redusert bruk av papir.
Økt bruk av biologiske gjødningsmidler og enøk-tiltak er andre tiltak.
Les mer om Dyreparken som miljøfyrtårnbedrift.

Engangsemballasje

I løpet av 2019 har Dyreparken iversatt flere tiltak i forhold til engangsemballasje.

Les mer om engangsemballasje i Dyreparken.

 

X