Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent fra 20. juni

Fra 20. juni til høstferien.

Se åpningstider og priser

Nyhet 2020: Orangutangområde

Nå får orangutangene ny øy, flere aktiviteter og et helt nytt orangutanghus.

Dette er et stort steg videre i vårt bidrag til bevaringsprogrammet for orangutanger og vår rolle som dyrepark.

Orangutanger er en av verdens mest kritisk truede dyrearter. Bestanden på Borneo er halvert i løpet av de siste 20 år.

Fra ett hus og en øy i dag, vil det nye orangutangområdet bestå av tre hus og tre øyer. Det nye uteområdet går blir tilrettelagt for at flere kan bo sammen, og gjestene vil oppleve å komme enda nærmere dyrene enn tidligere. De to nye artene det blir aktuelt å få inn er javalangur og hvitkinngibbon, som begge er i internasjonale bevaringsprogram.

– Vi ønsker å dra gjestene tettere inn på orangutangene, og det oppnår vi med det nye anlegget, sier Rolf-Arne Ølberg som har fagansvaret for dyreavdelingen i Dyreparken.