Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent fra 24. april.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Sesongmedarbeider Dyrepasser

I Dyreparken bor det 123 forskjellige dyrearter. Om sommeren trenger vi blant annet hjelp til fôring, renhold og vakthold hos dyrene.

Søknadsfristen er dessverre utløpt.

Arbeidsoppgaver:
Oppgaver vil være å fôre og gjøre rent hos dyrene, samt å stå vakt. Mye av tiden går med på å snakke med gjestene, svare på spørsmål og være en aktiv del av opplevelsen. Det er en forutsetning at du har gode fortelleregenskaper og at du setter deg godt inn i de ulike dyrenes levemåte slik at du kan svare på alle spørsmål som vedrører de aktuelle dyrene.

Vi vil gjøre oppmerksom på at dette er en veldig populær avdeling i Dyreparken og stillingene har mange søkere. For å komme i betraktning må du ha erfaring fra tilsvarende arbeid og/eller være under utdanning innenfor dette fagområdet.

Avdelinger:

Som førsteårs sesongmedarbeider i dyreavdelingen er det tre avdelinger du kan jobbe i:

KUTOPPEN

På Kutoppen har vi norske dyr som sauer, høner, kuer, ponnier etc. En større andel av arbeidet er knyttet til fôring og rengjøring, og det er mindre presentasjoner her enn hos dåhjort og i apeskogen. Det er viktig at du er praktisk anlagt og har erfaring med å jobbe med dyr fra tidligere for å få jobb på denne avdelingen.  Dette er en selvstendig jobb, og du vil som regel jobbe alene.

DÅHJORT

Denne avdelingen har kun åpent i skolens sommerferie. Store deler av dagen består av å stå vakt inne på området til dåhjortene og til å svare på spørsmål fra gjestene. To ganger daglig holder dyrepasseren presentasjon av dåhjortene.  Dette er en selvstendig jobb, og du vil som regel jobbe alene.

APESKOGEN

I apeskogen bor det lemurer og ekornaper. Store deler av dagen består av å stå vakt inne i Apeskogen og til å svare på spørsmål fra gjestene. Gode fortelleregenskaper vil være viktig da du holder presentasjoner. Her jobber du sammen med en eller to andre dyrepassere, og du må ha gode samarbeidsevner. Det er en fordel at du kan jobbe helger før og etter sesongen.

 

Arbeidstid:
Arbeidstiden varierer mellom kl. 07.00 og 20.00. Det er to skift.
Du må kunne jobbe helger før og etter sesong.

Formelle krav:

  • Fylt 18 år
  • Fordel med sertifikat (kjøring av el-bil) på Kutoppen og Barnas Afrika

Ønskede egenskaper:

  • Tålmodighet
  • Utadvendt med gode fortelleregenskaper
  • Praktisk anlagt med høy arbeidskapasitet
  • Samarbeidsvillig, og evne til å bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø
  • Relevant erfaring innenfor yrket, både teoretisk og praktisk
    Lyst og interesse for å skape god stemning blant barn og voksne

Opplæring:
Alle som får jobb som sesongmedarbeider i Dyreparken skal igjennom et opplæringsprogram slik at alle blir trygge på sine oppgaver og hva som forventes av den enkelte. Felles for alle nye sesongmedarbeidere er Dyreparken Serviceskole, servicetrening og stedsopplæring. Opplæringen vil i hovedsak foregå fra april til juni. Stedsopplæringen vil vare i tre dager (ukedager i april/mai) på Kutoppen og Barnas Afrika, og én ettermiddag i Apeskogen. Det forventes at du stiller opp på opplæringene, og at du holder av disse datoene så fort du får informasjon om dette.