Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

Behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere søknader jobbsøkere sender oss. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle personopplysninger. Behandling er derfor nødvendig.

Vi ber de som vil søke jobb hos oss om å sende oss minst opplysninger om navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner m.v. (CV). Jobbsøkere vil ofte gi ytterligere personopplysninger de regner som relevante for vurderingen av søknaden, for eksempel om kontaktinformasjon, familieforhold og interesser, i tillegg. I intervjuer stiller vi spørsmål for å avgjøre om jobbsøkeren passer til stillingen. I noen tilfeller kan vi bruke tester eller spørsmålsskjemaer for dette formålet. Hvis det blir aktuelt å ansette jobbsøkeren, vil vi kunne be om ytterligere informasjon samt om dokumentasjon for opplysninger vi allerede har fått. Det er frivillig å gi oss opplysninger.

Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden. Vi gir ikke opplysningene til noen andre. Vi beholder opplysningene til jobbsøkerne enten i 12 eller 24 måneder. Dette er avhengig av hvilken stilling du søker på. Søknader på sesongstillinger beholdes i 24 måneder og søknader på engasjement, vikariat og faste stillinger beholder vi i 12 måneder. Alle søkere kan til enhver tid kontakte HR-avdelingen på jobb@dyreparken.no for å få slettet opplysningen sine.

For ytterlige informasjon viser vi til personvernerklæring i søknadsskjema.