Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent fra 20. juni

Fra 20. juni til høstferien.

Se åpningstider og priser

Mara Naboisho

Naboisho er et prosjekt i Kenya som Dyreparken støtter med nesten 1 million kroner årlig.

Dyreparken innledet i 2010 et samarbeid med Strømmestiftelsen og Basecamp Foundation i Masai Mara i Kenya. Prosjektet Mara Naboisho Wildlife Conservancy har fokus på bærekraftig utvikling for bevaring av det unike dyrelivet, basert på samarbeid med den lokale maasaibefolkningen.

Masai Mara ligger i hjertet av verdens mest dyrerike område. Ca. 40 prosent av de gjenværende store pattedyrene er avhengig av dette begrensede området som utgjør 0,1 prosent av Afrikas landmasse. Her har det helt siden 1998 blitt drevet et aktivt arbeid for bevaring av økosystemet gjennom prosjekter utviklet av Basecamp Foundation.

– I dette prosjektet går aktivt dyrevern hånd i hånd med hjelp til lokalbefolkningen, sier adm. dir i Dyreparken, Per Arnstein Aamot, som karakteriserer prosjektet som bistandsarbeid i en bredere form.

Prosjekt Naboisho Conservancy handler om bevaring av et 200.000 mål stort område i Masai Mara i Kenya. Prosjektet er unikt i forhold til at det i tillegg til å bevare et mangfoldig dyreliv, også støtter lokalbefolkningen ved å gi inntektsmuligheter gjennom turisme og forvaltning av store landområder. Naboisho er i dag en rollemodell. Målet er videre utvidelse av denne modellen i Mara-området.

Befolkningsvekst, klimaendringer og krypskyting gjør økosystemene sårbare. Dyrelivet står i fare, og med det vil Kenya og verden ikke bare tape et av de mest unike naturområdene i verden, men også arbeidsplasser, inntekter og en unik kultur står i fare for å forsvinne.

Basecamp

Basecamp Foundation er en norsk stiftelse som har som formål å bidra til vern av natur og kultur, samt inntekter og arbeid til lokalbefolkningen. Basecamp Explorer ble først etablert som en økologisk safaricamp på savannen i Kenya i 1998. Basecamp Explorer er i dag rollemodell innen denne formen for økoturisme, og er internasjonalt anerkjent. I dag har Basecamp hoteller, camper og utviklingsprosjekter i India, Kenya  og på Svalbard.

Mara Naboisho

Prosjektet Mara Naboisho Wildlife Conservancy jobber for å bevare det unike dyrelivet, samtidig som de lokale maasaiene får inntekter gjennom turisme.

Avtaler med 586 grunneierne garanterer hver enkelt jordeier faste leieinntekter i hele leieperioden og sikrer at de ville dyrene fortsatt kan ferdes naturlig. Uten slike avtaler kunne de store migrasjonskorridorene stå i fare for å bli stengt, noe som i sin tur vil kunne påvirke hele økosystemet.

Til nå er det også plantet 90.000 trær i området – og det vil bli plantet ytterligere 250.000 trær de neste årene, 158 maasaikvinner er involvert i et fairtrade-håndverksprosjekt og 278 maasaier er utdannet på en egen guideskole. Over 70 jenter har fått skolestipend.

Helsestasjonen har fått midler til rent vann, nye bygninger og HIV/AIDS-informasjon. Dessuten er det inngått en 15 pluss 15-årsavtale med grunneierne og etablert en overordnet plan for utvikling av området.

– Det som gjør dette prosjektet spesielt er at det ikke finnes noen overstyrende enhet, og det skjer i et reelt partnerskap med lokalbefolkningen. Vår avtale med jordeierne sikrer dem inntekter. Vi leaser jorden i 15 år, og garanterer hver enkelt jordeier inntekter i hele perioden, uavhengig av hvordan turismeprosjektet måtte gå. Jordeierne får pengene direkte på hver sin konto, sier Ole Bernt Frøshaug, som er en av stifterne av Basecamp-konseptet.

Leie av store landområder gjør det mulig for ville dyr å ferdes naturlig. The Great Migration er et spektakulært skue for turister som besøker området.

– I vårt konsept er partnerskap helt vesentlig. Sammen med Dyreparken og Stømmestiftelsen får vi nå en genuin mulighet til å bruke turisme som et redskap i lokal utvikling, samtidig som vi bevarer en unik kultur og dyreliv i et av verdens syv underverker, i tett partnerskap med lokalbefolkningen, sier Frøshaug.

Samfunnsutvikling, turisme og dyrevern går altså hånd i hånd. Adm. dir. Per Arnstein Aamot mener prosjektet passer bra med arbeidet som drives i Dyreparken, og er opptatt av at Dyreparken på denne måten ivaretar sitt samfunnsansvar.

– Vi har en langsiktig horisont på dette samarbeidet, sier Aamot.