Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpner igjen 1. april

Handlekurv

Barnehagemateriell: Julius

Undervisningsopplegg om Julius.

Julius ute på øya

I 40 år har barn og voksne hatt et forhold til sjimpansen Julius. Mange er glad i ham. Fra våre daglige møter med barn og Julius, har vi sett at denne relasjonen kan være et flott utgangspunkt for å snakke sammen om truede dyrearter og vern om naturen.

Rammeplanen for barnehagen sier at barna skal få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen. 

I 40 år har barn hatt et forhold til sjimpansen Julius. Mange barn er glad i ham. Fra våre daglige møter med barn og Julius, har vi sett at denne relasjonen kan være et flott utgangspunkt for å undre seg og snakke sammen om dyreglede, artsmangfold og vern om naturen. Sjimpanser er en truet dyreart, og vi opplever at Julius er en god inngang til å snakke med barn om at det finnes dyrearter som er truet.

I forbindelse med Julius-jubileet har vi laget et pedagogisk opplegg for barnehager med dans, sang, fortelling, leker, filmer og hobbyaktiviteter. Vi håper mange vil kunne ha glede av dette opplegget.

Last ned opplegget her