Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent til 29. nov.

Fra 20. juni til 29. nov.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

VG 1

Her finner du undervisningsemnene for VG1.

Fjellrev

Naturmangfold og utryddingstruede dyr
* Hva er naturmangfold?
* Hvor mange dyr og planter finnes?
* Hva vil det si at en art er utrydningstruet?
* Har vi utrydningstruede dyr og planter i Norge?
* Hva gjør Dyreparken for å bevare utrydningstruede dyr?

Vi tar utgangspunkt i den utrydningstruede sibirske tigeren for å vise hvordan dyreparker arbeider med utrydningstruede dyr. Elevene presenteres for IUCNs rødliste over utrydningstruede dyr. Vi diskuterer hvilke faktorer som påvirker at en art er truet.  Og er det så farlig om noen arter forsvinner?  Etter undervisningen vil elevene få utdelt oppgaver om utrydningstruede dyr som gjøres i Dyreparken.

Kompetansemål etter VG1
* Forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette.
* Velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet.
* Gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer.
* Gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land.

Tilrettelagt for: 5. – 10. trinn og VG1
Gruppestørrelse: Maks 30 personer
Pris: 950 kr per gruppe og inngangsbillett
Tid: 1-1,5 time
Åpningstid: Hverdager 10.00 – 15.00

Kontakt/bestilling: post@dyreparken.no

 

Tema: Biologi
Det er mulig å få undervisning i biologi for videregående skoler i Dyreparken. Ta kontakt med post@dyreparken.no for å få vite mer.