Informasjon om korona

Nye midlertidige avbestillingsvilkår og hvordan Dyreparken forholder seg til koronaviruset. Les her.

Tirsdag 25.02.2020
Klokken 14:21

Informasjon om korona

Nye midlertidige avbestillingsvilkår og hvordan Dyreparken forholder seg til koronaviruset. Les her.

Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Åpent fra 1. mai

Fra 1. mai til høstferien.

Se åpningstider og priser

5. – 7. trinn

Her finner du undervisningsemnene for 5. – 7. trinn.

Pattedyr, fugler og krypdyr
* Hva kjennetegner et pattedyr, en fugl og et krypdyr?
* Hva kjennetegner et pattedyr, en fugl og et krypdyr?

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegnene på de ulike dyregruppene. Elevene observerer utvendige likheter og ulikheter hos dyregruppene. Vi snakker om hvordan dyr deles inn i grupper. Vi ser på dyrenes tilpasninger, levevis og evolusjon. Her er det også mulig å velge bare en dyregruppe.

Kompetansemål etter 7. årstrinn
* Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste   organene.
* Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk

Tilrettelagt for: 3. – 10. trinn
Gruppestørrelse: Maks. 30 personer
Pris: 950 kr + inngangsbillett
Tid: 1-1,5 time
Åpningstid: Hverdager 10.00-15.00

Kontakt/bestilling:  post@dyreparken.no