Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

5. – 7. trinn

Her finner du undervisningsemnene for 5. – 7. trinn.

Pattedyr, fugler og krypdyr
* Hva kjennetegner et pattedyr, en fugl og et krypdyr?
* Hva kjennetegner et pattedyr, en fugl og et krypdyr?

Elevene studerer noen dyr i Dyreparken for å finne kjennetegnene på de ulike dyregruppene. Elevene observerer utvendige likheter og ulikheter hos dyregruppene. Vi snakker om hvordan dyr deles inn i grupper. Vi ser på dyrenes tilpasninger, levevis og evolusjon. Her er det også mulig å velge bare en dyregruppe.

Kompetansemål etter 7. årstrinn
* Beskrive kjennetegn ved virveldyr og forklare funksjonen til de viktigste   organene.
* Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er ordnet systematisk

Tilrettelagt for: 3. – 10. trinn
Gruppestørrelse: Maks. 30 personer
Pris: 950 kr + inngangsbillett
Tid: 1-1,5 time
Åpningstid: Hverdager 10.00-15.00

Kontakt/bestilling:  post@dyreparken.no