Åpent hele året!

365 dager med opplevelser.

Se åpningstider og priser

Handlekurv

NYHET 2021: Utryddingstruede dyrearter

Gulkinngibbon og javalangur er utryddingstruede arter.

Begge artene har sin opprinnelse fra Asia. Gulkinngibbon er klassifisert som sterkt truet, og javanlangur er klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste. Hovedtruslene for begge apene er tap av leveområder, jakt og salg som kjæledyr.

Apene har flyttet inn ved det nye orangutanganlegget, og her vil de få tilgang til det helt nye og store uteområdet som ble åpnet i 2020.

Dyreparken er medlem av internasjonale dyreparkforeninger som har bevaringsprogrammer på mange dyrearter, deriblant javalangur og gulkinngibbon. Bevaringsprogrammene er en sikkerhet for dyrene som lever vilt i naturen, og bidrar til at dyr kan føres tilbake til naturen fra dyreparkene dersom dette er nødvendig for artens overlevelse. For noen dyr kan dyreparker være siste redning.

Gulkinngibbon

Gulkinngibbon har sin opprinnelse fra skogområder i Vietnam, Laos og Kambodsja, og er klassifisert som sterkt truet på IUCNs rødliste. Hovedtrusselen er tap av leveområder, fangst og salg som kjæledyr og jakt.

Gulkinngibbon har fått navnet fra hannens karakteristiske gule kinn. Gibbon lever sammen i familiegrupper bestående av et par og deres unger i ulike aldre. Arten har en unik sang som brukes for å styrke båndet mellom paret og markerer parets område. Duetten starter med en innledende sekvens, deretter veksler hunnen og hannen på å synge. Morgenen starter med sang.

  • Utbredt i skogene i Vietnam, Laos og Kambodsja
  • Veier mellom 7 og 11 kilo og er 60-80 cm. lang.
  • Sterkt truet på rødlisten.

Javalangur

Javalangur har sin opprinnelse fra ulike områder i Indonesia, og er klassifisert som sårbar på IUCNs rødliste. Hovedtrusselen er ødeleggelse av leveområdene deres i tillegg til jakt og fangst til kjæledyrhandelen. Javalangur har både skog og strand som sine leveområder, og den kan leve i høyder som opptil 3500 m.o.h.

Det finnes to ulike fargevarianter av arten, og den vanligste varianten er blank svart med noen brunere områder. Den mer sjeldne varianten er dyp orange med gul mage, bein og ører. Ansiktet er lyst eller fregnete. Langur betyr å ha en lang hale på hindu. Halen til Javalangur er lengre enn kroppen, og halen brukes til balanse og støtte under hopping. Arten lever i grupper på 5-23 dyr med et gjennomsnitt på åtte dyr.

  • Utbredt i skogene i Indonesia
  • Veier rundt 7 kilo og er 44-65 cm. lang.
  • Sårbar på rødlisten.

117 ulike dyrearter fra alle verdensdeler

Fra de mest eksotiske til de godt kjente norske og nordiske. I Dyreparken finner du 117 ulike dyrearter fra verdens mange hjørner, fordelt på våre ulike områder. Her er alt fra store rovdyr til mindre husdyr og små pinnedyr, samt fugler og fisker og helt sikkert dyr du aldri har sett før.

Se hvilke dyr som finnes i Dyreparken