Buss fra Kristiansand sentrum: 
Hverdager og lørdager: Rute M1. Se rutetider på www.akt.no.

Søndager: Buss nr. 100.
Avstigning på stoppested Travparken.
Påstigning for retur til Kristiansand: stoppested Dyreparken E18.

Buss fra Oslo og Stavanger:  
Bussene vestfra stopper ved Travparken.
Bussene østfra stopper ved Dyreparken. Se rutetider på www.akt.no.

Reiseplanlegger for kollektivtrafikk

X