Hvert hus får disponere to parkeringsplasser foran hovedinngangen under oppholdet. Disse er markert med nummeret på huset dere skal bo i.

Den ene parkeringsplassen kan benyttes under hele oppholdet, fra dere ankommer (fra kl. 11.15 og utover) og helt til dere drar hjem på avreisedagen.

Den andre plassen kan kun benyttes i perioden dere har nøkkel til huset (fra kl. 15.00 på ankomstdagen til kl. 11.15 på avreisedagen). Etter dette kan dere benytte de øvrige p-plassene til Dyreparken.

For å få gratis parkering må reg.nr. på bilen registreres i resepsjonen på Dyreparken Hotell ved ankomst. 

X