Det er mulig å få undervisning i Dyreparken i biologi, for videregående skoler.

Ta kontakt med helene@dyreparken.no for å få vite mer.

X