Ved fremvisning får brukeren rabattert billett, og ledsager får fribillett. (NB: Dette gjelder ikke for uføretrygdede som kun har honnørkort utstedt av NAV).

Les mer om: Gjester med funksjonsnedsettelse

X