I løpet av året deler vi også ut en rekke premieposer som kan benyttes til basarer, utlodninger o.l. Vi kan dessverre ikke hjelpe alle, men vi gjør så godt vi kan.

I tillegg til dette gir også Dyreparken hvert år betydelig økonomisk støtte til prosjektet Mara Naboisho. Dyreparken støtter blant annet også Sørlandet Sykehus, rettet mot barn og deres pårørende, samt Støtteforeningen for Kreftrammede (SfK) og andre organisasjoner, lag og foreninger. Dyreparken samarbeidet også med NAV og med noen utvalgte kommuner. For å søke om bidrag via disse ber vi deg om å kontakte NAV eller din kommune direkte.

Dyreparkens billettfond er for lag, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner med spesielle utfordringer som av ulike grunner ikke kan kjøpe billetter selv. Det er viktig at søknaden fylles ut i sin helhet for at vi skal kunne vurdere din søknad på best mulig måte.

Fem søknadsfrister hvert år

Billettfondet har fem søknadsfrister i året: 1. mars, 1. mai, 1. juni, 1. september og 1. november. Dersom du ikke har fått noen tilbakemelding fra oss innen 15 dager etter søknadsfristens utløp, har du dessverre ikke blitt tildelt billetter/premiepose denne gang. Du er selvsagt velkommen til å søke igjen ved neste anledning.

Det er dessverre ikke mulig å søke om årskort eller opphold/overnatting i Dyreparken.

Vi har to ulike kategorier du kan søke på:

1) INNGANGSBILLETTER
Her kan man søke om inngangsbilletter til Dyreparken og/eller Badelandet. Billettfondet gjelder kun inngangsbilletter (ikke årskort eller overnattinger på våre hoteller). Billettfondet deler  ikke ut billetter til premiering under basarer, innsamlingsaksjoner o.l. Ønsker du gevinster til slike arrangementer kan du søke om premiepose.

Dersom din organisasjon, forening eller lag består av flere avdelinger i Norge, må vi be om å motta en felles søknad fra deres hovedkontor. Dette gjelder også dersom din organisasjon/avdeling tilhører en kommune. Søknaden skal da sendes inn via administrasjonen i din kommune. Vi har denne ordningen fordi vi ønsker at flest mulig søkere skal kunne benytte billettene rettferdig ved at deres hovedkontor deler ut lokalt og etter behov.

Fyll ut skjemaet under for å søke om inngangsbilletter.

2) PREMIEPOSE (til basar, fiskedam, premier o.l.)
Du kan søke om 1 stk premiepose som inneholder ulike produkter fra Dyreparken, som egner seg til aktiviteter som basar, fiskedam og andre premieringer. Dyreparken kan dessverre ikke sende premieposen, så denne må hentes i Dyreparken av søker, etter avtale.

Merk at billetter og årskort er ikke en del av premieposen.

For å søke om billetter eller premiepose må skjemaet under fylles ut i sin helhet.

 

Billettfond

 

X